Z nich bylo 132 programů uskutečněno s dětmi z mateřských škol, 59 s žáky 1. stupně základních škol, 52 s žáky 2. stupně základních škol a 8 programů s žáky ze středních škol. Z těchto 251 programů jich proběhlo 79 v terénu pražské přírody a zbytek v interiéru školy či školky. Celkem se programů zúčastnilo 3742 dětí a mládeže.

Programy v první polovině roku 2011 realizoval tým 15 proškolených lektorek. Z programů pro mateřské školy byl nejoblíbenějším programem „Duchové z popelnic“, který budeme v srpnu prezentovat na Veletrhu EVP v Mendlově na Vysočině. Z terénních programů pro 1. stupeň ZŠ pak nejvíce zaujal tradiční program „Lesem nelesem Modřanské rokle“ a pro 2. stupeň ZŠ inovovaný program „Životní prostředí Prahy 2 na Vyšehradě“. Z vnitřních programů pro 1. stupeň ZŠ se o prvenství dělí program „Duchové z popelnic“ a „Domácí a divoká zvířata“, pro 2. stupeň zase „Domácí ekologie I“ a „Domácí ekologie II“. Střední školy nejvíce zaujaly programy „Voda a společnost“ a „Voda a krajina“.

Ještě během září budeme realizovat terénní programy v pražských přírodních lokalitách. Pro další podzimní měsíce pak doporučujeme kombinovaný program pro žáky 2. stupně ZŠ „Klíněnka jírovcová a praktická ochrana jírovců“ a od začátku prosince zimní terénní program „Ptačí svět na Císařském ostrově“ pro oba stupně ZŠ a „Zimoviště ptáků na Císařském ostrově“ pro SŠ.

Programy je také vhodné objednávat k příležitosti oslav některého významného dne v oblasti životního prostředí. 16. září je vyhlášen Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, a proto doporučujeme objednat k tomuto dni program „Klima a dnešní svět“ či „Globální problémy Země“. Těmito programy je také vhodné oslavit 22. září – Evropský den bez aut. Na 19. září připadá celosvětová kampaň „Ukliďme svět – Clean up the World“ a je proto možné si z naší nabídky vybrat program „Duchové z popelnic“, „Řeč obalů“, „Odpady na přelomu desetiletí“ či „Odpady z pohledu zákonů“. 2. října je vyhlášen Světový den hospodářských zvířat, proto doporučujeme objednat si program „Divoká a domácí zvířata“ či „Do hlubin Země“. O dva dny později slavíme Světový den zvířat, který lze uctít např. programem „Naše šelmy a šakal“. Na 14. října pak připadá Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof, ke kterému doporučujeme opět program „Globální problémy Země“, „Klima a dnešní svět“, „Voda a společnost“ či „Voda a krajina“. 20. října je vyhlášen Den stromů, ideální je tedy oslavit tento den programem „Klíněnka jírovcová a praktická ochrana jírovců“ či „Tajemství lesa“.

Věříme, že si i v prvním pololetí školního roku 2011/2012 z naší nabídky ekoprogramů vyberete.