Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Všechny programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

1. STUPEŇ ZŠ
2. STUPEŇ ZŠ

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČJS – Člověk a jeho svět
DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova
HV – Hudební výchova
MuV – Multikulturní výchova
OSV – Osobnostní a sociální výchova
TV – Tělesná výchova
VV – Výtvarná výchova

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Přehled všech programů pro 1. stupeň základních škol

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

VNITŘNÍ PROGRAMY

Duchové z popelnic (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci v průběhu programu zjišťují, že nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, a ten, který vytvoříme, se naučí správně třídit. Také pochopí, co se s odpadem vyhozeným do jednotlivých kontejnerů následně děje.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Do hlubin rybníka (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Do hlubin rybníka (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci se seznámí s ekosystémem rybníka, uvědomí si jeho význam a způsob ochrany.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 135 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Mravenčí stezkou (1. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Žáci získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Mravenčí stezkou (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu:  Program začíná motivační hrou „Mravenčí cestička“, založenou na spolupráci. Dále si žáci ujasní, co už vědí o mravencích, a co by ještě chtěli zjistit.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina:  2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Okřídlená království (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, DV, EV, OSV, TV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 Kč
Věková skupina:  1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Tajemství lesa (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Žáci s ním zažijí proces tvoření lesa a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna
Záměr programu:  Žáci poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Tajemství lesa (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se seznámí s druhy stromů a lesů, porozumí propojenosti složek lesního ekosystému a uvědomí si, jak dlouhý a složitý je život stromu.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Voda nad zlato (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Voda nad zlato (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

Žilo, bylo jedno město (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají ony samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty).

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, EV, OSV
Délka programu: 90 min. 
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. třída ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  interiér školy

Stavitelé města I (2. – 3. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, VV, ČSP, EV, OSV
Délka programu: 4 vyučovací hodiny
Cena: 90 Kč
Věková skupina: 2. a 3. třída ZŠ
Kdy program probíhá: od 15. března do 15. listopadu (v závislosti na počasí)
Kde program probíhá:  školní učebna, okolí školy

Stavitelé města II (4. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, VV, ČSP, EV, OSV
Délka programu: 8 vyučovacích hodin (ve 2 dnech)
Cena: 120 Kč
Věková skupina: 4. a 5. třída ZŠ
Kdy program probíhá: od 15. března do 15. listopadu (v závislosti na počasí)
Kde program probíhá:  školní učebna, okolí školy

VENKOVNÍ PROGRAMY

Tajemství lesa na zahradě (1. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, DV, EV, OSV, TV, VV
Délka programu: 90 min.
Cena: 70,- Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen (dle počasí)
Kde program probíhá: zahrada školy nebo její blízké okolí

Okřídlená království na zahradě (1. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, DV, EV, OSV, TV
Délka programu: 90 min.
Cena: 70,- Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen (dle počasí)
Kde program probíhá: zahrada školy nebo její blízké okolí

Do hlubin rybníka na zahradě (1. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných transferů  žab.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, DV, EV, OSV, TV, VV
Délka programu: 90 min.
Cena: 70,- Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen (dle počasí)
Kde program probíhá: zahrada školy nebo její blízké okolí

Hmyzí hotel do školy I (1. – 2. ročník ZŠ)

Klíčový cíl:  Žáci se naučí rozeznávat stěžejní druhy blanokřídlého hmyzu a budou moci sledovat život rozmanitých zástupců hmyzu ve hmyzím hotelu.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 135 min. 
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní učebna + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Hmyzí hotel do školy II (3. – 5. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci si vlastnoručně postaví hmyzí hotel a naučí se rozlišovat různé druhy hmyzu.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 180 min. 
Cena: 90 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní učebna + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Ptačí budky do školy I (1. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci zjistí, kteří ptáci hnízdí v ptačích budkách a jednu budku s lektorem nainstalují na školní zahradě. Na jaře tak budou moci pozorovat ptáky při hnízdních aktivitách a zapojí se do ochrany ptačích druhů.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. 
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní zahrada

Ptačí budky do školy II (2. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci zjistí, kteří ptáci hnízdí v ptačích budkách a jednu budku s lektorem nainstalují na zahradě školy. Na jaře tak budou moci pozorovat ptáky při hnízdních aktivitách a zapojí se do ochrany ptačích druhů.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 2. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní učebna + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Ptačí budky do školy III (3. – 5. ročník ZŠ)

Klíčový cíl: Žáci si sami vyrobí ptačí budku, která se nainstaluje na školní zahradě. Dozví se, kteří ptáci mohou v budkách hnízdit a na jaře je budou moci pozorovat při hnízdních aktivitách. Aktivně se zapojí do ochrany volně žijících ptáků.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 225 min.
Cena: 100 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní učebna + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Skřítek Kaštánek (1. – 2. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se seznámí s problematikou škůdce klíněnky jírovcové a možnou šetrnou ochranou napadených stromů.

více info v sekci venkovní programy

Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: říjen – listopad (dle počasí), zahrada ZŠ / blízký park, kde se nachází jírovec maďal

Skřítek Kaštánek (3. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se seznámí s problematikou škůdce klíněnky jírovcové a možnou šetrnou ochranou napadených stromů.

více info v sekci venkovní programy

Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: říjen – listopad (dle počasí), zahrada ZŠ / blízký park, kde se nachází jírovec maďal

TERÉNNÍ PROGRAMY

Bezobratlí živočichové našich luk a lesů

Záměr programu:  Žáci poznají běžné druhy různých skupin bezobratlých živočichů, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému. Vyzkoušejí si různé metody lovu bezobratlých v lokalitě přímo u vaší školy a prozkoumají, co žije ve vaší blízkosti.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 150 min./180 min.
Cena: 80 Kč/85 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Kde program probíhá: jakákoliv lokalita, kde je louka a les (lesík, lesopark atp.)
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Evropská příroda v Klánovickém lese

Záměr programu:  Žáci získají základní znalosti o územní ochraně přírody a posílí svou citlivost k lesnímu prostředí.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV, VMGES
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá:duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Blatov
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Jaro v Ďáblickém háji

Záměr programu:  Žáci objeví, jak vypadá jaro v lese. Poznají běžné i vzácné druhy stromů, bylin, ptáků a obojživelníků.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, 
Délka programu: 150 min.
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. březen – červen
Start a cíl: bus zastávka Šimůnkova
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Kdo žije v mechu?

Záměr programu: Žáci prozkoumají svět půdních bezobratlých a ujasní si jejich nároky na život.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, EV, OSV
Délka programu:  90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: jakýkoliv les či lesopark v blízkosti školy po domluvě s koordinátorkou
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem

Záměr programu: Žáci posílí svůj vztah k přírodě prostřednictvím osobního prožitku a smyslového vnímání.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV,
Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – listopad
Start a cíl: roh ulic Jilmová a Za Žižkovskou vozovnou, případně i jiná lokalita po domluvě s koordinátorkou
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Kunratický les pod lupou

Záměr programu: Žáci v roli výzkumníků poznají běžné druhy stromů, ptáků a bezobratlých živočichů a vyzkoušejí si práci s entomologickými pomůckami.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 135 min. / 180 min.
Cena: 75 / 85 Kč
Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá:duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Petýrkova (konec delší trasy na bus zastávce Zelené domky či IKEM)
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Lesem, nelesem Modřanské rokle

Záměr programu: Žáci se vžijí do rolí zvířat a formou her se dozvědí o vzájemných vztazích zvířátek a ostatních organismů v lese.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu:  135 min./ 180 min.
Cena: 75 / 85 Kč
Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram a bus Poliklinika Modřany/zastávka bus Sídliště Libuš
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Motýlí louka

Záměr programu: Děti poznají běžné druhy různých skupin lučních bezobratlých živočichů a způsob jejich života. Naučí se lovit a určovat bezobratlé živočichy, hlavně luční hmyz. Dozvědí se, jak se vyvíjí motýl.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. a 2. třída
Kdy program probíhá: 2. polovina dubna – červen, září – 1. polovina října
Start a cíl: PR Housle v Lysolajích, případně jiná luční lokalita po dohodě s koordinátorkou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Můj strom a jeho příběh

Záměr programu: Zlepšení vztahu dětí a mládeže k místu, kde žijí, k přírodě v nejbližším okolí, a posílení znalostí o přírodě a dovedností pro jejich zkoumání.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, EV, OSV
Délka programu:  180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: květen – červen, září 
Start a cíl: Program se odehrává obvykle v okolí vybraného významného nebo památného stromu (dle správního obvodu Prahy) – nejčastěji sady, parky, lesoparky.
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Neleníme v zeleni lesoparku Kamýk

Záměr programu: Žáci poznají obyvatele lesoparku a porozumí jeho významu pro městské prostředí. Procvičí své tělo v zábavných sportovních disciplínách.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV
Délka programu:  180 min
Cena: 85 Kč
Věková skupina:  2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Cílkova
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Oáza přírody na Parukářce

Záměr programu: Žáci poznají živočichy a dřeviny pražských parků a zjistí, proč je zeleň v městské zástavbě důležitá.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV
Délka programu:  180 min
Cena: 85 Kč
Věková skupina:  2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Olšanské náměstí směr Vysočany
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Oáza přírody na Vyšehradě

Záměr programu: Žáci se seznámí s faunou, florou, historií a zdroji znečištění Prahy 2.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV
Délka programu:  150 min
Cena: 80 Kč
Věková skupina:  1. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: Rotunda svatého Martina
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Pestrý svět mokřadů

Záměr programu:  Žáci díky zážitkové pedagogice pochopí význam mokřadu pro krajinu, živočichy i člověka.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 120 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá:duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Na Beránku
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, dlouhé kalhoty, pokrývka hlavy

Ptačí svět na Císařském ostrově

Záměr programu: Žáci poznají ptáky zimující na Vltavě, jejich projevy a způsob života.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV
Délka programu:  150 min
Cena: 80 Kč
Věková skupina:  2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: prosinec – 15. březen,v závislosti na přítomnost zimujících druhů
Start a cíl: bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří
S sebou:  pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv, propiska, dle možnosti malý dalekohled

Sadem všemi smysly

Záměr programu: Žáci si vyzkoušejí, jak příroda působí na jednotlivé smysly, a poznají některé druhy léčivek a jejich využití.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV
Délka programu: 150 min.
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: sady v PP Drahaň – Troja / vrch Třešňovka Hrdlořezy
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Údolím Kunratického potoka

Záměr programu: Žáci se seznámí se zamokřeným lužním lesem a jeho obyvateli, uvědomí si význam meandrů v krajině.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Kunratická škola/ zastávka bus IKEM
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Vodní ptáci zblízka

Klíčový cíl: Žáci si přiblíží život nejen vodních ptáků, budou je pozorovat dalekohledem a vybudují si kladný vztah k pobytu v přírodě spojeném s pozorováním ptactva.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Lokality: Planetárium Praha (park Stromovka)
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska, případně dalekohled

Vodní svět Modřanských tůní

Záměr programu: Žáci poznají rostliny a živočichy vodního ekosystému, jejich vzájemné vztahy a vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram/ bus Nádraží Modřany
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Vodní svět za školou

Záměr programu: Žáci si vyzkoušejí používání hydrobiologických pomůcek v lokalitě přímo u vaší školy a prozkoumají, kteří vodní bezobratlí žijí ve vodě v její blízkosti.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Kde program probíhá: jakákoliv lokalita s dobře přístupným potokem či vodní plochou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Vzorovaná příroda

Záměr programu: Děti se naučí vnímat přírodu v detailu a seznámí se vzory v přírodě.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. a 2. třída
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: jakýkoliv les či lesopark v blízkosti školy po domluvě s koordinátorkou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Za krásami lesoparku Cibulka

Záměr programu: Žáci se zdokonalí v orientaci v terénu a prohloubí své přírodovědné znalosti a dovednosti.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram Poštovka 
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Zpívající les

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy lesních ptáků, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV
Délka programu: 150 / 180 min.
Cena: 80 / 85 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen
Lokality:
Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google