VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

EVP PRAHA
EVP MĚLNICKO
EXKURZE NA FARMY
HRY O EKOLOGII
klimatické vzdělávání
školní projekty
VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

Ekocentrum KoniklecVzdělávání a výchova | Klimatické vzdělávání

KLIMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

V Ekocentru Koniklec se věnujeme vývoji ekologických výukových programů a dlouhodobých školních projektů, které v naší každodenní praxi využíváme pro vzdělávání dětí všech věkových kategorií, již přes 20 let. Od roku 2015 se úzce tematicky zaměřujeme na tvorbu výukových programů, projektů,  interaktivních aplikací i různých her o klimatické změně. Klademe důraz na to, abychom nejen žáky i studenty vybavili relevantními informacemi a zkušenostmi, posílili u nich gramotnost v oblasti ochrany klimatu, změny klimatu a adaptace na ni.

Cílem všech našich aktivit zaměřených na toto téma je, abychom pomohli nejen zvýšit klimatickou gramotnost, ale hlavně snížit klimatickou úzkost a podpořit pocit sounáležitosti. Věříme, že toho lze dosáhnout pomocí seberozvojového vzdělávání, posílení sebehodnoty a přesvědčení o vlastních schopnostech problémy řešit a ovlivnit. 

Z naší zkušenosti víme, že řada lidí cítí naléhavost tématu klimatické změny osobně, nezávisle na důrazu, který je na toto téma kladen  ve společnosti. Vzhledem k náročnosti a složitosti tohoto tématu chceme všem zájemcům nabídnout širokou škálu našich programů, projektů a dalších aktivit týkajících se vzdělávání o změně klimatu.

Učíme o změně klimatu hravě a srozumitelně
INFORMAČNÍ letáky
Získejte licence pro výuku programů

Líbí se vám naše programy o adaptaci na změnu klimatu a rádi byste je také měli ve své nabídce? Připravujeme odborné školení pro lektory k získání licence pro výuku několika našich klimaticky zaměřených ekologických výukových programů včetně pomůcek. Brzy se dozvíte více! 

Výukové programy zaměřené na změnu klimatu

Prostřednictvím našich programů na změnu klimatu, využívajících aktivizující metody výuky a zajímavé pomůcky, získají žáci znalosti o tomto tématu a potřebné kompetence v oblasti zmírňování a adaptace na klimatickou změnu. S žáky pracujeme formou diskuse, využíváme simulační hry, bádání v terénu, vedeme je k aktivnímu občanství a vztahu k místu, kde žijí. Budujeme v účastnících přesvědčení, že každý má možnost pozitivně ovlivnit své okolí.

Mateřské školy
Základní školy 1. stupeň
Základní školy 2. stupeň
Střední školy
Celoroční školní projekty pro ZŠ i SŠ

V rámci našich dlouhodobých projektů Město do kapsy, Vodní škola a Prima klima škola, určených pro základní a střední školy, se studenti formou zajímavých experimentů a badatelských aktivit seznámí s možnými výzvami, které s sebou nese klimatická změna. Poté navrhnou specifická opatření pro své město, okolí školy nebo školní zahradu a nejlepší z nich zrealizují s naší odbornou pomocí.

Hlavní cílovou skupinou poradensko-vzdělávacího projektu Počítáme s vodou jsou zástupci státní a veřejné správy ČR. Projekt zahrnuje realizaci seminářů, online debat, zahraničních exkurzí a mezinárodních konferencí na téma hospodaření s dešťovými vodami v krajině a zastavěných oblastech. 

Deskové hry o adaptaci na změnu klimatu

Desková simulační hra Adapťáci učí hráče, jak správně postavit město, aby odolávalo výzvám, které přicházejí v souvislosti s měnícím se klimatem.

Hráči si mohou v této karetní hře ověřit, jak jsou adaptační opatření propojena s projevy klimatických změn a jak je možno se jim bránit nebo zmírňovat jejich následky. 

Desková hra adapťáci
Karetní hra adaptopolis
Interaktivní aplikace pro snadné pochopení změny klimatu

Jsme si plně vědomi, že pro výuku dnes již nestačí obyčejná tabule a křída, a proto jsme vytvořili 2 interaktivní aplikace, které usnadní pochopení změny klimatu, možnosti adaptace a řešení vzniklých problémů, se kterými se denně setkáváme. 

ŽILO, BYLO JEDNO MĚSTO
Online výuková aplikace k programu
pro mateřské školy a 1. třídu ZŠ

STAVITELÉ MĚSTA I
Online výuková aplikace k programu
pro 2. a 3. třídu ZŠ 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google