NABÍZÍME SLUŽBY

OCHRANA A ZVYŠOVÁNÍ BIODIVERZITY
UBYTOVÁNÍ DOLNÍ VIDIM
Semináře HDV pro zastupitele

OCHRANA A ZVYŠOVÁNÍ BIODIVERZITY

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Ekocentrum Koniklec | SlužbyOchrana a zvyšování biodiverzity

Zvýšíme biodiverzitu Vašeho firemního či soukromého pozemku!

Biodiverzita, neboli biologická rozmanitost živých organismů, zahrnuje rozmanitost druhů i diverzitu ekosystémů. Můžeme mluvit o biodiverzitě celosvětové, evropské, české, ale i o biodiverzitě na úrovni konkrétních lokalit.

Trendem posledních let je tzv. ozelenění nejen firemního okolí. Nedílnou součástí tohoto směru je i zvyšování biodiverzity (druhové rozmanitosti).Přilákáme na váš pozemek opylovače a postavíme jim hmyzí hotel. Hmyzímu hotelu nesmí chybět „restaurace“ a proto pomůžeme i s výsadbou nektaronosných bylin či květnaté louky. Pro zajímavé druhy brouků živicích se mrtvým dřevem vystavíme broukoviště. Pro ptáky (od malých pěvců až po sovy či poštolky) vyrobíme a pověsíme ptačí budky. Aby měli ptáci i hojnost potravy, poradíme s výsadbou jedlých keřů a na zimu nainstalujeme krmítko pro ptáky. Pro dodržování pitného režimu nejen pro ptáky pomůžeme s instalací pítek a koupátek, případně pomůžeme s výstavbou jezírka, kam se rádi uchýlí i obojživelníci a voda přiláká i drobné savce. Pro ještěrky a jiné plazy postavíme skalku či zídku. Pro netopýry zajistíme netopýrovníky – budky, ve kterých se mohou rozmnožovat nebo zimovat.

 

NETOPÝROVNÍK

HMYZÍ HOTEL
SÁZENÍ BYLIN A KVĚTIN
V případě zájmu o instalaci prvků zvyšujících biodoverzitu kontaktujte Terezu Součkovu tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz