NABÍZÍME SLUŽBY

OCHRANA A ZVYŠOVÁNÍ BIODIVERZITY
UBYTOVÁNÍ DOLNÍ VIDIM
Semináře HDV pro zastupitele

OCHRANA A ZVYŠOVÁNÍ BIODIVERZITY

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Ekocentrum Koniklec | SlužbyOchrana a zvyšování biodiverzity

“ Zvýšíme biodiverzitu Vašeho firemního či soukromého pozemku! „

Trendem posledních let je tzv. ozelenění nejen firemního okolí. Nedílnou součástí tohoto směru je i zvyšování biodiverzity (druhové rozmanitosti). Přilákáme na váš pozemek opylovače a postavíme jim hmyzí hotel. Pomůžeme i s výsadbou nektaronosných bylin či květnaté louky. Pro zajímavé druhy brouků živicích se mrtvým dřevem vystavíme broukoviště

Pro ptáky (od malých pěvců až po sovy či poštolky) vyrobíme a pověsíme ptačí budky. Aby měli ptáci i hojnost potravy, poradíme s výsadbou jedlých keřů a nainstalujeme krmítka, pítka a koupátka.

Případně pomůžeme s výstavbou jezírka, kam se rádi uchýlí i obojživelníci a voda přiláká i drobné savce. Pro ještěrky a jiné plazy postavíme skalku či zídku. Pro netopýry zajistíme netopýrovníky – budky, ve kterých se mohou rozmnožovat nebo zimovat.

Biodiverzita, neboli biologická rozmanitost živých organismů, zahrnuje rozmanitost druhů i diverzitu ekosystémů. Můžeme mluvit o biodiverzitě celosvětové, evropské, české, ale i o biodiverzitě na úrovni konkrétních lokalit.

 V případě zájmu o instalaci prvků zvyšujících biodoverzitu kontaktujte Terezu Součkovu tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz

NETOPÝROVNÍK

HMYZÍ HOTEL
SÁZENÍ BYLIN A KVĚTIN

Naše zkušenosti »

» SKANSKA – víceletá spolupráce při výstavbách

   • rezidence Jarov – nainstalovány ptačí budky, krmítka a pítka
     2016/17                   – záhony osázeny nektaronosnými bylinami

   • rezidence Jahodnice v Hostavicích – vytvořené broukoviště ze zapuštěných klád, umístěn velký hmyzí hotel 
     2017                                                                – výstavba skalky pro ještěrky, vysázené luční kvítí a nektaronosné byliny

   • rezidence Hendlův dvůr – nainstalovány 4 ptačí budky (pro puštíky, sýkorky, netopýry a špačky), hmyzí hotel, broukoviště
    2018                                           – umístěno pítko a krmítko pro ptáky


»  SIEMENS – oživení zahrady u sídla společnosti

   • nainstalovány 3 ptačí budky – špačník, sýkorník a rehkovník
   • umístěny hmyzí hotel a čmelín


» IMOS BRNO – Afi Karlín business centrum

   • nainstalovány 3 budky – špačník, sýkorník a netopýrník
   • umístěny hmyzí hotel, koupátko a pítko pro ptáky
   • vyrobena informačně-naučná tabulka


» HORIZON HOLDING – dodání habitatů

   • rezidence Čámovka – nainstalovány 3 ptačí budky (sýkorník, špačník, puštíkovník), hmyzí hotel a pítko
                                                 – vyrobena informačně-naučná tabulka

   • rezidence Modřanka – umístěny velký hmyzí hotel (1,5m x 1,5m) a pítko
                                                  – vyrobena informačně-naučná tabulka


» CTP INVEST – záchrana zvěře před výstavbou

   • vypracování zprávy pro OŽP na změnu výjimky pro ochranu křečka a koroptve
   • odchyt a přesun křečků do nové lokality


» Technická správa komunikací – mapování zeleně

   • 2017 – 1 461 stromů a 38 keřů
   • 2016 – 7 513 stromů a 76 keřů
   • 2015 – 6 445 stromů a 10 keřů
   • 2014 – 12 334 stromů
   • 2013 – 6 589 stromů
   • 2012 – 4 720 stromů