OSVĚTA A VOLNÝ ČAS

AKCE PRO VEŘEJNOST
KRAJSKÁ KONFERENCE EVVO
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Ekocentrum Koniklec | Osvěta a volný čas | Krajská konference EVVO

KRAJSKÁ KONFERENCE EVVO

→ pro firmy a veřejný sektor

     31.10.2018, NTK

PUBLIKOVANÝ ČLÁNEK

Pohled na nejúspěšnější města ukazuje, že vysoká kvalita života, životního prostředí a prosperita jsou spojené nádoby. Musí se budovat společně a promyšleně. Krajská konference EVVO 2018, která se uskuteční 31. 10. 2018 v Národní technické knihovně, propojuje lidi z veřejné sféry, firem a neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi povedou právě ke zlepšování životního prostředí, zvyšování kvality života a celkové prosperity v Praze.

Podnikáte nebo kopete za firmu? Máte moře důvodů se zúčastnit:

 • Příklady dobré praxe prosperujících a odpovědných firem
 • Informace o finančních nástrojích pro firmy od veřejné správy
 • Informace o dobrovolných nástrojích zvyšujících udržitelnost
 • Možnosti prezentace firmy a zvyšování hodnoty její značky
 • Networking a budování kontaktů

Máte úřednickou, politickou či veřejnosprávní pozici? Konference vám poskytne:

 • Aktuální informace od zástupců z MŽP a MPSV
 • Příklady dobré praxe z úřadů
 • Možnosti prezentace městských částí
 • Networking a budování kontaktů

Nejzajímavější témata, která na konferenci představíme: 

 • Udržitelné fungování firem a úřadů
 • Odpovědné veřejné zadávání zakázek
 • Ekologizace provozu firem a úřadů, dobrovolnictví a filantropie
 • Korporátní udržitelnost a odpovědnost (CSR)
 • Komunitní projekty

Nabízíte firmám či městským částem služby v oblasti environmentálního vzdělávání? Na konferenci budete mít možnost:

 • Prezentovat své produkty a služby firmám a úřadům
 • Získat informace o aktuální situaci v oblasti CSR Praze
 • Networking a budování kontaktů

PROGRAM KRAJSKÉ KONFERENCE EVVO 2018

NABÍDKA PARTNERSTVÍ


Součástí konference budou prezentace firem, úřadů a NNO, a burza pomůcek, literatury a informací k tématu.

Konference je řízena dle zásad udržitelnosti, tj. fair-trade káva a čaj, nádobí na více použití, informační materiály jsou tištěny na recyklovaný papír, budou přistaveny koše na tříděný odpad a firmou Rekola budou přistaveny jízdní kola pro možnost udržitelné cesty domů z konference zdarma. Studenti z  Centra managementu udržitelnosti VŠE v Praze připraví v prostorách konference informační kampaň k udržitelnosti konference. Catering připraví společensky odpovědná firma Ethnocatering.


 

Účastnický poplatek:   zdarma / 600 Kč
Registrace bude spuštěna dne 10. 09. 2018. Pokud máte zájem o přednostní registraci, napište na e-mail marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz a zajistíme vám rezervaci míst. 

Vstup na konferenci je pro prvních 130 registrovaných účastníků (v rámci jedné organizace max. 2 účastníci) zdarma, pro další zájemce (případně pro 3. a další účastníky z jedné organizace) je zpoplatněn 600 Kč.


Nad konferencí 2018 převzala záštitu Radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí RNDr. Jana Plamínková. Odborným garantem konference je Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Centrum managementu udržitelnosti v Praze.

 

Organizátor konference

Realizátor konference

 


Mediální partneři

Kontakty na členy přípravného výboru konference

 

Alice Končinská
Manažerka konference, kontakt s mluvčími
e-mail: alice.koncinska@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 732 926 147

Markéta Hrnčálová
Kontakt s novináři, řízení výstavy, prezentace organizací, registrace účastníků
e-mail: marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 721 626 536

Dagmar Koucká
Kontakt s partnery konference
e-mail: dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 737 909 300

 

 

ROČNÍK 2017

Krajská koference EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve veřejném sektoru a podnikatelské sféře se konala 25.10.2017 v Národní technické knihovně v Praze. Konferenci pořádal MHMP ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.

Východiska: Jaké jsou největší současné výzvy? Umíme na ně reagovat a přijmout strategii, která povede k udržitelnému rozvoji Prahy a ČR?

Konference otevřela téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve veřejném a podnikatelském sektoru v ČR a v Praze. Propojila lidi z veřejné sféry, firem i neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi nepovedou k dalšímu poškozování životního prostředí.

Témata: udržitelné fungování firem a úřadů, CSR, dobrovolné a finanční nástroje, ekologizace provozu firem a úřadů, dobrovolnictví a filantropie, vzdělávání a motivace zaměstnanců, grantové programy firem, komunitní projekty, spolupráce s neziskovým sektorem a s aktéry EVVO.


PŘEDNÁŠKA

WORKSHOPY


FOTOGALERIE

Více fotografií naleznete ZDE.


Mediální partneři konference 2017

Partner managementu udržitelnosti konference 2017


Nad konferencí 2017 převzala záštitu Radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí RNDr. Jana Plamínková. Odborným garantem konference byl Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Centrum managementu udržitelnosti v Praze.

Organizátor konference

Realizátor konference