OCHRANA PŘÍRODY

BIODIVERZITA
KLÍNĚNKA
NAUČNÉ STEZKY
STARŠÍ PROJEKTY

BIODIVERZITA

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Ekocentrum Koniklec | Ochrana přírodyBiodiverzita

Pojem biodiverzita (dle Úmluvy o biologické rozmanitosti) znamená rozmanitost živých organismů na Zemi, což zahrnuje rozmanitost druhů i diverzitu ekosystémů. Můžeme mluvit o biodiverzitě celosvětové, evropské, české, ale i o biodiverzitě na úrovni konkrétních lokalit.

 

My jsme zrealizovali například:

  • výrobu a instalaci ptačích budek
  • mapování orchidejí
  • sekání rákosu
  • prohloubení vodního reservoáru pro divokou zvěř