DŮM ZANIKLÝCH ŘEMESEL

základní informace
soboty pro veřejnost
historie
expozice skanzenu
o regionu
fotogalerie
rezervace ubytování

Ekocentrum Koniklec | Dům zaniklých řemesel | O regionu

O REGIONU

Kokořínsko

Oblast České křídové tabule s ojedinělým geomorfologickým reliéfem z kvádrových pískovců.

Základní rysy reliéfu určují vztah dvou hlavních skupin povrchových tvarů: plošin a často hluboce zahloubených několikapatrových údolí, na jejichž hranách se vytvořila skalní města.

Selektivním zvětráváním vznikly skalní věže a četné mezo- a mikrotvary takové formy a rozsahu, jaké nelze nalézt v žádné jiné pískovcové oblasti České republiky. Nejznámější jsou ‚skalní pokličky‘, na hrubozrnném pískovci tzv. voštiny.

Výše uvedené charakteristické rysy oblasti, spolu s klimatickým působením sousedícího teplého Polabí, vytváří pestré podmínky. Důsledkem je výskyt rostlinných druhů v rozsahu od teplomilných (na zbytcích skalních stepí) po chladnomilné (v inverzních polohách). 

V mokřadních biotopech se nachází druhy živočichů i rostlin zapsaných v Červeném seznamu. Celých 72% plochy lesních porostů je tvořeno dřevinami přirozené druhové skladby. 

Bohatá lesnatost a tradiční řídké osídlení tohoto kraje způsobuje jeho neobvyklou zachovalost aojedinělou krásu, podtrženou velkým zastoupením roubené, hrázděné nebo i zděné původní architektury.

Vidim

Jméno Vidim je zapsáno prvně roku 1294. Počátkem 14. století zde stála tvrz, ale v 17. století došlo po vzbouření poddaných k požáru, při kterém byla tvrz vypálena a i téměř celá obec lehla popelem. Do dnešních dnů zde stojí krásný zámek s parkem, který má na zahradní brance datován svůj vznik do r. 1696, ovšem pozdě barokní styl svědčí spíše o jeho vystavění až v druhé polovině 18. století. Od 50. let 20. století je zámek využíván jako domov pro seniory.

Aktivity v okolí

Okolí DZŘ vybízí k nejrůznějším aktivitám. Okolo chalupy vede několik turistických tras a je možno udělat si několik delších či kratších výletů po okolí, nicméně s pohostinstvím na svých cestách moc nepočítejte, doby, kdy v každé vesničce byla hospoda, dávno pominuly. To cyklisté budou mít na svých cestách více štěstí a na nějakou tu „občerstvovnu“ v širším okolí jistě narazí. Jen musí mít na paměti, že zdejší krajina je značně zvlněná a po cestě tam i zpět budou muset zdolat nějaký ten kopeček. Nejste-li vyznavačem pěší ani cykloturistiky, můžete si pohodové dny u chalupy zpříjemnit houbařením nebo třeba sběrem borůvek, nebo jen tak lenošit :-). Kdo má rád koupání, bude se za ním muset vydat trochu dál. Doporučujeme návštěvu art dekových městských lázní ve Mšeně nebo rybníka v Harasově.

Kokořínsko je doslova prošpikované turistickými cíli. Ať už jde o přírodní útvary nebo kulturní památky.

Vybíráme pár cílů:
Vrch Nedvězí – je vzdálený zhruba 5,5 km po žluté turistické značce, vysoký 458 m a na vrcholu budete mít 360° výhled do dalekého kraje.
Opevnění – vydáte-li se 5 km po modré značce naleznete husté opevnění.
Kokořínské pokličky – neminete, vydáte-li se po modré značce, tentokrát na druhou stranu, jsou 7 km vzdálené. Kokořínské pokličky jsou v Kokořínském dole, který lze považovat za tepnu zdejší oblasti, kde se nachází spousta restaurací a hrad Kokořín osobně.
Hrad Houska je vzdálený 12 km. Jedná se o raně gotický hrad přestavený v novorenesančním slohu. Pod Houskou je prý ukryta brána do pekla.