Vážení pedagogové,

stejně jako minulý rok nabízí Ekocentrum Koniklec exkurze na farmy a statky zaměřené na ekologickou produkci. Nově jsou tyto exkurze pořádány Read More