O ORGANIZACI

o organizaci
VEDENÍ ORGANIZACE
LEKTOŘI
výroční zprávy
publikované materiály
naši partneři

Ekocentrum Koniklec | O nás | Lektoři

LEKTOŘI

Barbara Doležalová
vedoucí ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a nižší ročníky SŠ
zaměření: vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

→ 6letá praxe s vedením dětského oddílu mladých ochránců přírody
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
→ lektorka vnitřních ekologických výukových programů a projektových dní Město do kapsy
→ koordinátorka pilotních projektů Voda, my a Praha, koordinátorka akcí pro veřejnost
→ hlavní vedoucí příměstských táborů Ekocentra Koniklec

Mgr. Tereza Součková
koordinátorka vnitřních a terénních ekologických výukových programů, lektorka ekologických výukových programů.
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání na PřF UK v Praze
→ absolventka magisterského oboru Zoologie na PřF UK
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
→ 16 let praxe v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (ZOO Praha, Toulcův Dvůr, Ekocentrum Koniklec)

Markéta Hrnčálová
lektorka ekologických výukových programů, koordinátorka akcí pro veřejnost 
zaměření:  vnitřní a terénní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

→ praxe s pořádáním pobytových programů a výletů pro děti
→ pořadatel úklidových akcí v přírodě
→ absolventka semináře M1 pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci sítě SEV Pavučina

Mgr. Lenka Winterová
lektorka ekologických výukových programů a koordinátorka EVP pro Mělnicko a okolí
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka studijního oboru Ekologie a ochrana životního prostředí, PřF UK
→ absolventka bakalářského oboru Učitelství biologie pro SŠ, PřF UK
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Mgr. Martina Zrostlíková
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní programy, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka studijního oboru Systematická biologie a ekologie (zaměření zoologie), PřF UP
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Bc. Eliška Linhartová
koordinátorka projektu Počítáme s vodou, lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Zahradní a krajinářské úpravy na ČZU v Praze
→ absolventka ročního studia Studium Pedagogiky ve Vzdělávacím institutu Středočeského kraje
→ 3 roky pracovala jako Manažerka vzdělávání v pražském callcentru, kde školila nejen komunikační dovednosti
→ 6 let praxe s vedením floristického kroužku pro 1. a 2. stupeň základní školy a workshopů pro děti i dospělé

Mgr. Ivan Cuker
lektor ekologických výukových programů
zaměření: vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

→ absolvent kurzu pro lektory ekologických výukových programů M1
→ 12 let praxe s vedením dětského (skautského) oddílu
→ v rámci skautské organizace 4 kurzy zaměřené na práci s dětmi (rádcovský kurz, čekatelský kurz, vůdcovský kurz, lesní škola)
→ zkušenost s vedením seminářů na VŠ (5 semestrů)

Mgr. Tereza Soukupová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Obecná biologie (PřF UK) a magisterského oboru Ekologie – zaměření Hydrobiologie, (PřF UK)
→ doplňující pedagogické studium k vyučování předmětu Biologie, PřF UK
→ studentka doktorského studia Biologie – ekologie PřF UK
→ absolventka studia pedagogiky pro pedagogy volného času (v rámci NIDV) a oddílový vedoucí dětského tábora (DDM Praha)
→ 7 let praxe s vedením přírodovědných kroužků ve Stanici Přírodovědců (DDM Praha)

Šárka Koubová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: EVP MŠ + 1.tř.

→ 32 let praxe s vedením dětského oddílu
→ absoloventka Kurzu pro hlavní vedoucí dětských letních táborů MŠMT s 20ti letou praxí

Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní, vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

→ absolventka doktorského studia Biologie – ekologie PřF UK→ absolventka mimořádného studia k získání pedagogické způsobilosti k vyučování předmětu biologie, PřF UK
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Mgr. Hanka Rajmanová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka magisterského oboru Zoologie na PřF UK
→ 5 let praxe lektorování EVP, kurzy RWCT pro čtenáře a nečtenáře
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
→ četná účast na Veletrzích EVP, včetně prezentace vlastního programu
v současnosti
→ studium Doplňujícího pedagogického studia biologie

Mgr. Pavlína Fořtová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní EVP 1. a 2. stupeň

→ absolventka bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie (PřF UK) a magisterského oboru Botanika (PřF UK)
→ mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti se zaměřením Biologie (PřF a FF UK)
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Bc. et BcA. Helena Urban 
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní EVP, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Ochrana a tvorba životního prostředí na UPOL
→ půlroční stáž v britském chráněném území Cotswolds jako ekoložka + tvorba a vedení kurzů a lekcí pro veřejnost
→  několikaleté zkušenosti s EVP v ekocentru Sluňákov a Koniklec

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google