O ORGANIZACI

o organizaci
VEDENÍ ORGANIZACE
OSTATNÍ PRACOVNÍCI A LEKTOŘI
výroční zprávy
publikované materiály
naši partneři

Ekocentrum Koniklec | O nás | Lektoři

OSTATNÍ PRACOVNÍCI A LEKTOŘI

Mgr. Ivan Cuker
lektor ekologických výukových programů
zaměření: vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

→ absolvent kurzu pro lektory ekologických výukových programů M1
→ 12 let praxe s vedením dětského (skautského) oddílu
→ v rámci skautské organizace 4 kurzy zaměřené na práci s dětmi (rádcovský kurz, čekatelský kurz, vůdcovský kurz, lesní škola)
→ zkušenost s vedením seminářů na VŠ (5 semestrů)

Barbara Doležalová
koordinátorka EVVO projektů, příměstských táborů,

lektorka ekologických výukových programů
zaměření: vnitřní a terénní MŠ, ZŠ a SŠ

→ 6letá praxe s vedením dětského oddílu mladých ochránců přírody
→ absolventka seminářů pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
→ od 11/2011 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec
→ od 2012 koordinátorka EVVO projektů: Ekologické výukové programy, Vzdělávací projekty na téma Adaptace měst na změnu klimatu, koordinátorka projektových dní
→ vedoucí příměstských a pobytových táborů Ekocentra Koniklec

Mgr. Pavlína Fořtová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní EVP 1. a 2. stupeň

→ absolventka bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie (PřF UK) a magisterského oboru Botanika (PřF UK)
→ mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti se zaměřením Biologie (PřF a FF UK)
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Markéta Hrnčálová
koordinátorka projektu Ekoporadny Praha, akcí pro veřejnost, PR organizace, vedoucí informačního střediska CHKO Křivoklátsko-Křivoklát

lektorka a koordinátorka ekologických výukových programů
zaměření:  vnitřní a terénní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

→ praxe s pořádáním pobytových programů a výletů pro děti
→ pořadatel úklidových akcí v přírodě
→ absolventka semináře M1 pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci sítě SEV Pavučina
→ od 10/2017 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Bc. Bohumil Ronald Fiala

  • koordinátor projektu Ochrana jírovce maďalu 
  • lektor ekologických výukových programů (zaměření: terénní a vnitřní EVP, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ)

→ absolvent bakalářské oboru Biologie na PřF UK
→ studium magisterského programu Ekologie na PřF UK
→ skautský vedoucí 
→ od 9/2023 lektor ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Bc. Leona Houdková
lektorka ekologických výukových programů

zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru výchovná dramatika na DAMU
→ studium magisterského oboru výchovná dramatika na DAMU
→ táborová vedoucí 
→ od 6/2023 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec 

Bc. Aneta Kernerová
lektorka ekologických výukových programů

zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru aplikovaná ekologie na České zemědělské univerzitě v Praze
→magisterské studium aplikované ekologie na České zemědělské univerzitě v Praze
→ praxe v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj
→ letní stáž v Norsku – studium ekosystémů severní Evropy
→ zkušenosti s vedením dětského tábora, hlídáním a doučováním dětí
→ od 9/2022 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec na Kokořínsku

Mgr. Alice Končinská
koordinátorka projektu Prima klima škola

→ absolventka magisterského programu Sociální a kulturní ekologie, FHS UK v Praze
→ od 2005 koordinátorka EVVO projektů „Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu“, „Vodní škola“, „Místní adaptační fóra – iniciace adaptačních aktivit (MAFIAA)“, „Město do kapsy“, “Adaptace sídel na změnu klimatu”, „Tajemství lesa“, „Desatero ekorogramů na klíč“, „Homo sapiens sapiens“
→ tvorba výukových materiálů, např. karetní hra „Adaptopolis“, „Simulační hra „Adapťáci“ a „Adapťáci Praha“
→ 5letá praxe s vedením dětského oddílu mladých ochránců přírody
→ absolventka seminářů pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
→ 2005 – 2013 – koordinátorka a lektorka ekologických výukových programů

Šárka Koubová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: EVP MŠ + 1.třída ZŠ

→ 32 let praxe s vedením dětského oddílu
→ absoloventka Kurzu pro hlavní vedoucí dětských letních táborů MŠMT s 20ti letou praxí
→ od 11/2014 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Mgr. Tereza Kučerová
vedoucí biodiverzitních zakázek,
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání na PřF UK v Praze
→ absolventka magisterského oboru Zoologie na PřF UK
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
→ 16 let praxe v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (ZOO Praha, Toulcův Dvůr, Ekocentrum Koniklec)

Mgr. Jana Kůnová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

→ absolventka magisterského oboru Andragogika a management vzdělávání PedF UK Praha
→ dvouletá zkušenost se vzděláváním dětí a seniorů v oblasti ekologie a trvalé udržitelnosti 
→ od 11/2021 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Bc. Eliška Linhartová
koordinátorka akcí projektu Počítáme s vodou
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Zahradní a krajinářské úpravy na ČZU v Praze
→ absolventka ročního studia Studium Pedagogiky ve Vzdělávacím institutu Středočeského kraje
→ 3 roky pracovala jako Manažerka vzdělávání v pražském callcentru, kde školila nejen komunikační dovednosti
→ 6 let praxe s vedením floristického kroužku pro 1. a 2. stupeň základní školy a workshopů pro děti i dospělé

Bc. Petra Loumová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

→ studium inženýrského oboru Ochrana přírody na ČZU v Praze
→ absolventka bakalářského oboru Aplikovaná ekologie na ČZU v Praze
→ půlroční studium oboru Alpine Ecology and Sustainability Management na univerzitě USN v Norsku v rámci programu Erasmus+
→ absolventka letní školy v Indonésii na IT DEL se zaměření na environmentální vzdělávání v rozvojových zemích
→ zkušenosti s vedením jezdeckých kroužků
→ od 2/2022 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Bc. Erica Mojžíšová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ inženýrské studium aplikované ekologie na České zemědělské univerzitě v Praze 
→ absolventka bakalářského studia aplikované ekologie na České zemědělské univerzitě v Praze 
→ praxe v CHKO Křivoklátsko 
→ zkušenosti s doučováním dětí 
→ od 6/2023 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Ing. Jitka K. Nolčová
lektorka a koordinátorka ekologických výukových programů na Mělnicku a okolí
zaměření: terénní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ 

→ absolventka studijního oboru Revitalizace krajin, FŽP UJEP
→ absolventka Zahradnické akademie Mělník, obor. Zahradní a krajinná tvorba
→ záliba pro přírodní stavby a obnovitelné zdroje energie

Mgr. Dalia Peterová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: EVP 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka magisterského oboru Zootechnika na ČZU
→ absolventka specializačního studia pro koordinátory EVVO
→ absolventka doplňujícího pedagogického studia
→ praxe s pořádáním pobytových programů a výletů pro děti
→ 5 let praxe lektorky EVP, 4 roky praxe vychovatelky na ZŠ

Mgr. Alžběta Procházková, Ph.D.
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: vnitřní EVP, MŠ, ZŠ

→ absolventka magisterského studia biologie na PřFUK, katedra fyziologie rostlin
→ absolventka doktorského studia na JČU se zaměřením na funkce rostlin v ekosystémech, zejména jejich schopnost chladit sebe a okolí pomocí výparu 
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní, vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

→ absolventka doktorského studia Biologie – ekologie PřF UK
→ absolventka mimořádného studia k získání pedagogické způsobilosti k vyučování předmětu biologie, PřF UK
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Petra Provázková
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní, vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

→ studentka bakalářského oboru Biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
→ zkušenosti jako vedoucí na dětských letních táborech
→ od 11/2021 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Mgr. Hanka Rajmanová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka magisterského oboru Zoologie na PřF UK
→ 5 let praxe lektorování EVP, kurzy RWCT pro čtenáře a nečtenáře
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
→ četná účast na Veletrzích EVP, včetně prezentace vlastního programu
v současnosti
→ studium Doplňujícího pedagogického studia biologie

Ing. Lenka Sobotová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní, vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

→ absolventka Aplikované ekologie (ČZU) a Učitelství pro 2. a 3. stupeň (UK)
→ od 2008 do 2021 učitelka biologie a tělesné výchovy na víceletém gymnáziu
→ od 11/2021 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Mirka Řezníčková
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ studium Česká Zahradnická Akademie, Obor Zahradní a krajinná tvorba
→ PDC certifikát – Permakulturní Designér
→ několikaletá praxe v zemědělství a s krajinnou tvorbou v Austrálii a na Novém Zélandu
→ absolvent semináře Rozcestník začínajícího lektora EV, Pavučina
→ absolvent kurzu“Pozoruj a jednej: Děti, environmentální výchova a permakultura“, Magic Hill
→ lektor všeobecného a odborného anglického jazyka
→ od 5/2022 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Mgr. Tereza Soukupová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Obecná biologie (PřF UK) a magisterského oboru Ekologie – zaměření Hydrobiologie, (PřF UK)
→ doplňující pedagogické studium k vyučování předmětu Biologie, PřF UK
→ absolventka studia pedagogiky pro pedagogy volného času (v rámci NIDV), kurzu pro oddílové vedoucí dětských táborů (DDM Praha) a několika seminářů pro lektory EVVO
→ od 1/2019 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec
→ vedoucí příměstských táborů Ekocentra Koniklec
→ 7 let praxe s vedením přírodovědných kroužků ve Stanici Přírodovědců (DDM Praha)

Eliška Svárovská
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Transkulturní komunikace na Pedagogické fakultě v Hradci Králové
→ studium magisterského oboru sociální a kulturní ekologie na UK
→ studium magisterského oboru zemědělství a rozvoj venkova na ČZ
→ tříměsíční stáž v Indonésii – lektorka výuky angličtiny pro děti
→ měsíční dobrovolnictví na Kostarice pro organizaci Justice for Nature – práce v rezervaci
→ táborová vedoucí, instruktorka na lyžích a snowboardu
→ od 5/2022 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Jana Šedivá
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka kurzu pro lektory ekologických výukových programů
→ absolventka kurzu Globální klimatická změna
→ studium na PedF UK
→ zkušenosti s vedením sportovního kroužku a klubíku pro předškolní děti, tanečního kroužku pro děti i dospělé, praxe s výukou na víceletém gymnázi

Jiří Šlaj
lektor ekologických výukových programů
zaměření: 2. stupeň ZŠ, terénní programy s geologickou tématikou a zaměřené na vodní prostředí

→ absolvent bakalářského programu Geografie se vzděláváním
→ student navazujícího geografického oboru na UJEP
→ desetiletá praxe ve vzdělávací intituci – ZŠ Hluboká
→ praxe na pobytových táborech ekocentra SEVER Horní Maršov
→ praxe na táborech pro děti s tématikou vztahu člověka k přírodě
→ občasný člen platformy Učitelé za klima
→ guide cykloturistiky pro cestovní kancelář Alpina
→ od 9/2023 lektor ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Bc. Jana Šipanová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

→ studium magisterského oboru Regionální a environmentální správa na ČZU v Praze
→ absolventka bakalářského oboru Aplikovaná ekologie na FŽP ČZU v Praze
→ zkušenosti s vedením dětských letních táborů
→ letní stáže na univerzitě na Sicílii a na Korsice– studium středomořských ekosystémů
→ praxe se zvířaty v záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Pavlově 
→ od 11/2021 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec
 

Bc. et BcA. Helena Urban 
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní EVP, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Ochrana a tvorba životního prostředí na UPOL
→ půlroční stáž v britském chráněném území Cotswolds jako ekoložka + tvorba a vedení kurzů a lekcí pro veřejnost
→  několikaleté zkušenosti s EVP v ekocentru Sluňákov a Koniklec 

Bc. Kateřina Volková
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského studia krajinářské architektury na fakultě architektury ČVUT   
→ studium magisterského studia krajinářské architektury na fakultě architektury ČVUT
→  půlroční studium na fakultě architektury v Barceloně
→ zkušenost s vedením letních příměstských táborů pod sdružením Ametyst  
→ skautská vedoucí, připravuje skautský patronát v Plzni

Mgr. Alžběta Vosmíková
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

→ absolventka magisterského oboru Ekologie a ochrana životního prostředí, PřF UK
→ absolventka bakalářského oboru Geografie a kartografie, PřF UK
→ 6 let zkušeností jako táborový vedoucí v dětském turistickém oddíle
→ 6 let praxe jako trenér plavání dětí

Mgr. Lenka Winterová
lektorka ekologických výukových programů
vedoucí EVVO pro Mělnicko a okolí
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka studijního oboru Ekologie a ochrana životního prostředí, PřF UK
→ absolventka bakalářského oboru Učitelství biologie pro SŠ, PřF UK
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Mgr. Bc. Pavla Zábojníková
lektorka ekologických výukových programů
koordinátorka projektu Shrab klíněnky jírovcové na P3 a Pozemkového spolku Koniklec
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Systematická biologie a ekologie na OSU v Ostravě
→ absolventka bakalářského a magisterského oboru Ochrana zvířat a welfare na VFU v Brně
→ absolventka kurzu pro lektory ekologických výukových programů
→ několikaletá zkušenost s pořádáním a výukou zoologických seminářů vedených v MŠ, ZŠ, SŠ a zoologických zahradách

Mgr. Martina Zrostlíková
koordinátorka nových naučných stezek, vedoucí Pozemkového spolku Koniklec, lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní programy, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka studijního oboru Systematická biologie a ekologie (zaměření zoologie), PřF UP
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Bc. Monika Žitná
vedoucí projektu Počítáme s vodou
 

→ 6 let praxe na Ministerstvu životního prostředí
→ absolventka bakalářského studia na Vysoké škole polytechnické, Jihlava – obor Cestovní ruch, Průvodcovství

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google