O ORGANIZACI

o organizaci
VEDENÍ ORGANIZACE
LEKTOŘI
výroční zprávy
publikované materiály
naši partneři

Ekocentrum Koniklec | O nás | Lektoři

LEKTOŘI

Mgr. Ivan Cuker
lektor ekologických výukových programů
zaměření: vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

→ absolvent kurzu pro lektory ekologických výukových programů M1
→ 12 let praxe s vedením dětského (skautského) oddílu
→ v rámci skautské organizace 4 kurzy zaměřené na práci s dětmi (rádcovský kurz, čekatelský kurz, vůdcovský kurz, lesní škola)
→ zkušenost s vedením seminářů na VŠ (5 semestrů)

Barbara Doležalová
koordinátorka a lektorka EVVO projektů pro MŠ, ZŠ a SŠ
zaměření: vnitřní a terénní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

→ 6letá praxe s vedením dětského oddílu mladých ochránců přírody
→ absolventka seminářů pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
→ od 11/2011 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec
→ od 2012 koordinátorka EVVO projektů: Ekologické výukové programy, Vzdělávací projekty na téma Adaptace měst na změnu klimatu, koordinátorka projektových dní
→ vedoucí příměstských a pobytových táborů Ekocentra Koniklec

Mgr. Pavlína Fořtová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní EVP 1. a 2. stupeň

→ absolventka bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie (PřF UK) a magisterského oboru Botanika (PřF UK)
→ mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti se zaměřením Biologie (PřF a FF UK)
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Markéta Hrnčálová
lektorka ekologických výukových programů
koordinátorka projektu Ekoporadny Praha, Město do kapsy, Počítáme s vodou a akcí pro veřejnost
zaměření:  vnitřní a terénní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

→ praxe s pořádáním pobytových programů a výletů pro děti
→ pořadatel úklidových akcí v přírodě
→ absolventka semináře M1 pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci sítě SEV Pavučina

Šárka Koubová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: EVP MŠ + 1.tř.

→ 32 let praxe s vedením dětského oddílu
→ absoloventka Kurzu pro hlavní vedoucí dětských letních táborů MŠMT s 20ti letou praxí

Mgr. Tereza Kučerová
lektorka ekologických výukových programů
koordinátorka projektu Vodní škola
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání na PřF UK v Praze
→ absolventka magisterského oboru Zoologie na PřF UK
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
→ 16 let praxe v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (ZOO Praha, Toulcův Dvůr, Ekocentrum Koniklec)

Bc. Eliška Linhartová
koordinátorka projektu Počítáme s vodou
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Zahradní a krajinářské úpravy na ČZU v Praze
→ absolventka ročního studia Studium Pedagogiky ve Vzdělávacím institutu Středočeského kraje
→ 3 roky pracovala jako Manažerka vzdělávání v pražském callcentru, kde školila nejen komunikační dovednosti
→ 6 let praxe s vedením floristického kroužku pro 1. a 2. stupeň základní školy a workshopů pro děti i dospělé

Ing. Jitka K. Nolčová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ 

→ absolventka studijního oboru Revitalizace krajin, FŽP UJEP
→ absolventka Zahradnické akademie Mělník, obor. Zahradní a krajinná tvorba
→ záliba pro přírodní stavby a obnovitelné zdroje energie

Mgr. Dalia Peterová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: EVP 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka magisterského oboru Zootechnika na ČZU
→ absolventka specializačního studia pro koordinátory EVVO
→ absolventka doplňujícího pedagogického studia
→ praxe s pořádáním pobytových programů a výletů pro děti
→ 5 let praxe lektorky EVP, 4 roky praxe vychovatelky na ZŠ

Mgr. Alžběta Procházková, Ph.D.
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: vnitřní EVP, MŠ, ZŠ

→ absolventka magisterského studia biologie na PřFUK, katedra fyziologie rostlin
→ absolventka doktorského studia na JČU se zaměřením na funkce rostlin v ekosystémech, zejména jejich schopnost chladit sebe a okolí pomocí výparu 
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní, vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

→ absolventka doktorského studia Biologie – ekologie PřF UK
→ absolventka mimořádného studia k získání pedagogické způsobilosti k vyučování předmětu biologie, PřF UK
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Mgr. Hanka Rajmanová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka magisterského oboru Zoologie na PřF UK
→ 5 let praxe lektorování EVP, kurzy RWCT pro čtenáře a nečtenáře
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
→ četná účast na Veletrzích EVP, včetně prezentace vlastního programu
v současnosti
→ studium Doplňujícího pedagogického studia biologie

Mgr. Tereza Soukupová
lektorka ekologických výukových programů
koordinátorka projektu Vodní škola
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Obecná biologie (PřF UK) a magisterského oboru Ekologie – zaměření Hydrobiologie, (PřF UK)
→ doplňující pedagogické studium k vyučování předmětu Biologie, PřF UK
→ studentka doktorského studia Biologie – ekologie PřF UK
→ absolventka studia pedagogiky pro pedagogy volného času (v rámci NIDV) a oddílový vedoucí dětského tábora (DDM Praha)
→ 7 let praxe s vedením přírodovědných kroužků ve Stanici Přírodovědců (DDM Praha)

Jana Šedivá
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka kurzu pro lektory ekologických výukových programů
→ absolventka kurzu Globální klimatická změna
→ studium na PedF UK
→ zkušenosti s vedením sportovního kroužku a klubíku pro předškolní děti, tanečního kroužku pro děti i dospělé, praxe s výukou na víceletém gymnázi

Jana Šipanová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ studium bakalářského oboru Aplikovaná ekologie na Fakultě životního prostředí na ČZU v Praze
→ zkušenosti s vedením dětských letních táborů
→ praxe se zvířaty v záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Pavlově 
→ od 11/2021 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec
 

Bc. et BcA. Helena Urban 
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní EVP, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Ochrana a tvorba životního prostředí na UPOL
→ půlroční stáž v britském chráněném území Cotswolds jako ekoložka + tvorba a vedení kurzů a lekcí pro veřejnost
→  několikaleté zkušenosti s EVP v ekocentru Sluňákov a Koniklec 

Mgr. Alžběta Vosmíková
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

→ absolventka magisterského oboru Ekologie a ochrana životního prostředí, PřF UK
→ absolventka bakalářského oboru Geografie a kartografie, PřF UK
→ 6 let zkušeností jako táborový vedoucí v dětském turistickém oddíle
→ 6 let praxe jako trenér plavání dětí

Mgr. Lenka Winterová
lektorka ekologických výukových programů
koordinátorka EVP pro Mělnicko a okolí
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka studijního oboru Ekologie a ochrana životního prostředí, PřF UK
→ absolventka bakalářského oboru Učitelství biologie pro SŠ, PřF UK
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Mgr. Bc. Pavla Zábojníková
lektorka ekologických výukových programů
koordinátorka projektu Shrab klíněnky jírovcové na P3
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

→ absolventka bakalářského oboru Systematická biologie a ekologie na OSU v Ostravě
→ absolventka bakalářského a magisterského oboru Ochrana zvířat a welfare na VFU v Brně
→ absolventka kurzu pro lektory ekologických výukových programů
→ několikaletá zkušenost s pořádáním a výukou zoologických seminářů vedených v MŠ, ZŠ, SŠ a zoologických zahradách

Mgr. Martina Zrostlíková
lektorka ekologických výukových programů
koordinátorka nových naučných stezek
zaměření: terénní programy, 1. a 2. stupeň ZŠ

→ absolventka studijního oboru Systematická biologie a ekologie (zaměření zoologie), PřF UP
→ absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google