O ORGANIZACI

o organizaci
VEDENÍ ORGANIZACE
LEKTOŘI
výroční zprávy
publikované materiály
podpořte nás

Ekocentrum Koniklec | O nás | Lektoři

LEKTOŘI

Barbara Doležalová
vedoucí ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a nižší ročníky SŠ
zaměření: vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

6letá praxe s vedením dětského oddílu mladých ochránců přírody
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
lektorka vnitřních ekologických výukových programů a projektových dní Město do kapsy
koordinátorka pilotních projektů Voda, my a Praha, koordinátorka akcí pro veřejnost

Mgr. Tereza Součková
koordinátorka terénních ekologických výukových programů, lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

absolventka bakalářského oboru Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání na PřF UK v Praze
absolventka magisterského oboru Zoologie na PřF UK
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
6ti letá praxe s lektorováním

Bc. Ivan Cuker
lektor ekologických výukových programů
zaměření: vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

12 let praxe s vedením dětského (skautského) oddílu
V rámci skautské organizace 4 kurzy zaměřené na práci s dětmi (rádcovský kurz, čekatelský kurz, vůdcovský kurz, lesní škola)
zkušenost s vedením seminářů na VŠ (2 semestry)

Mgr. Pavlína Fořtová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní EVP 1. a 2. stupeň

absolventka bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie (PřF UK) a magisterského oboru Botanika (PřF UK)
Mimořádné studium ke získání pedagogické způsobilosti se zaměřením Biologie (PřF a FF UK)
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Markéta Hrnčálová
lektorka ekologických výukových programů, koordinátorka akcí pro veřejnost 
zaměření:  vnitřní a terénní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

praxe s pořádáním pobytových programů a výletů pro děti
pořadatel úklidových akcí v přírodě
absolventka semináře M1 pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci sítě SEV Pavučina

Ing. Halina Holá
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

absolventka krajinného inženýrství, specializace aplikovaná ekologie na fakultě lesnické ČZU v Praze,
absolventka učitelství odborných předmětů na Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze,
absolventka Přírodovědného a environmentálního kurzu pro pracovníky s dětmi a mládeží od Národního institutu dětí a mládeže MŠMT
Dětství strávila v turistických a skautských oddílech. Ve volném čase vede přírodovědný kroužek a pořádá výlety pro rodiny s dětmi.

Šárka Koubová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: EVP MŠ + 1.tř.

32 let praxe s vedením dětského oddílu
absoloventka Kurzu pro hlavní vedoucí dětských letních táborů MŠMT s 20ti letou praxí

Mgr. Lenka Procházková
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní, vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

absolventka studijního oboru Odborná biologie – ekologie, PřF UK
mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti k vyučování předmětu biologie, PřF UK
studentka doktorského studia Biologie – ekologie PřF UK
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Mgr. Hanka Rajmanová
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

absolventka magisterského oboru Zoologie na PřF UK
5 let praxe lektorování EVP, kurzy RWCT pro čtenáře a nečtenáře
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
několikrát účast na Veletrhu EVP, včetně prezentace vlastního programu
v současnosti; studium Doplňujícího pedagogického studia biologie

Mgr. Lenka Winterová
lektorka ekologických výukových programů a koordinátorka EVP pro Mělnicko a okolí
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

absolventka studijního oboru Ekologie a ochrana životního prostředí, PřF UK
absolventka bakalářského oboru Učitelství biologie pro SŠ, PřF UK
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO

Bc. Nikol Zelíková
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: vnitřní a terénní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ

absolventka bakalářského studia Geografie, PřF MU
studentka magisterského studia Fyzická geografie a geoekologie, PřF UK

Mgr. Martina Zrostlíková
lektorka ekologických výukových programů
zaměření: terénní programy, 1. a 2. stupeň ZŠ

absolventka studijního oboru Systematická biologie a ekologie (zaměření zoologie), PřF UP
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO