Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Mělnicko a okolí | Střední školy a vyšší ročníky víceletých gymnázií – Terénní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
MĚLNICKO A OKOLÍ
STŘEDNÍ ŠKOLY A VYŠŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
VO – Vzdělávací oblast / vzdělávací oblasti
PT – Průřezové téma / průřezová témata
ČJL – Český jazyk a literatura
ČP – Člověk a příroda
ČS – Člověk a společnost
ČSP – Člověk a svět práce
ČZ – Člověk a zdraví
ČŽP – Člověk a životní prostředí
EkonV – Ekonomické vzdělávání
EstetV – Estetické vzdělávání
EV – Environmentální výchova
IIKT – Informatika a informační a komunikační technologie
IKT – Informační a komunikační technologie
MJA – Matematika a její aplikace
MV – Matematické vzdělávání
ODS – Občan v demokratické společnosti
OSV – Osobností a sociální výchova
PřV – Přírodovědné vzdělávání
SpV – Společenskovědní vzdělávání
UK – Umění a kultura
VIKT – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
VKČJ – Vzdělávání a komunikace v českém jazyce
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VO – Výtvarný obor
VZ – Vzdělávání pro zdraví

VNITŘNÍ PROGRAMY
TERÉNNÍ PROGRAMY
objednávka

Terénní programy pro střední školy

Mokřad pod pokličkou

Záměr programu: Žáci porozumí významu mokřadů v krajině, poznají ekosystém lužního lesa a prohloubí svou dovednost orientace v mapě, získají znalosti o české i mezinárodní ochraně přírody (CHKO, přírodní rezervace, Natura 2000, Ramsarská úmluva).

Žáci se stanou členy výzkumné expedice, jejíž hlavním úkolem je rozhodnout podle poznatků získaných během programu, zda je území řeky Pšovky oprávněně začleněno do seznamu mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy. Žáci se vydají proti proudu řeky a na 2,5 km dlouhé trase se seznámí s významnými druhy mokřadních rostlin a živočichů. Vyzkouší si lov a určování vodních bezobratlých. Cestou si budou doplňovat mapu s korytem řeky. Diskusní a herní formou se dozvědí, co je mokřad a z jakých částí se skládá, jaké jsou funkce mokřadu, jeho význam v krajině. Zjistí, čím jsou mokřady ohroženy a jakou péči jim je potřeba poskytnout. Pojďte nahlédnout, co skrývá mokřad pod Pokličkou.

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČS; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP
Délka programu: 180 min.
Cena: 40 Kč + doprava
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ
Kdy program probíhá: květen – červen, září – říjen
Start: pod hradem Kokořín – rozcestník „Kokořín Dolina“
Cíl: parkoviště pod Pokličkami. V případě dělení, půjdou skupiny proti sobě
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska a tužka, pití a svačina, v případě celodenního výletu i oběd. Doporučujeme repelent. Další možné vybavení: lupa, malý dalekohled.

Za tajemstvím pískovcových skal II

Záměr programu: Žáci porozumí tomu, jak vznikla krajina Kokořínska. Prozkoumají geologické útvary v pískovci i ekosystémy v inverzním údolí.

Společně se vydáme do nitra pískovcových skal a budeme zkoumat, kde se zde pískovce vzaly, jak jsou staré a proč jsou důležité. Žáci poznají, co jsou voštiny, skalní okna, pokličky, skalní obydlí, převisy a další zajímavé útvary a budou bádat nad tím, jak vznikly. Budeme pozorovat život mezi skalami. Rozlouskneme mikroklimatologickou záhadu, která obepíná celé Kokořínsko pomocí her a zábavných aktivit. Prověříme si orientační smysl a schopnost spolupráce. Kokořínsko je unikátní krajina, která nemá v Česku ani jinde v Evropě obdoby a proto si zaslouží naši pozornost. Čeká nás zajímavý výlet do míst, kde se setkávají přírodní síly s činností člověka.

Poznámka: program lze realizovat ve zkrácené formě (90 minut, výběr z aktivit) v okolí Dolní Vidimi. Tato varianta je vhodná při návštěvě Domu zaniklých řemesel v Dolní Vidimi, čp. 78.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČS; PT – EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP
Délka programu: 240 min.
Cena: 40 Kč + doprava
Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ
Kdy program probíhá: květen – červen, září – říjen
Start: parkoviště pod Pokličkami
Cíl: Romanov, rozcestí Na Rovinách nebo se lze vrátit zpět – v tom případě počítejte + 45 min na návrat
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska a tužka, pití a svačina. Doporučujeme repelent. Další možné vybavení: baterka, lupa, malý dalekohled.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google