V Ekocentru Koniklec proběhla přednáška o nakládání s odpady, recyklaci odpadů a zajímavostech z provozů na nakládání s odpady.

V kulturním centru MČ Praha-Vinoř pak přednáška o úsporách energií a dotačním programu Zelená úsporám, kdy jsme občanům radili, jak nejlépe realizovat úspory energií v domácnosti.