DŮM ZANIKLÝCH ŘEMESEL

základní informace
soboty pro veřejnost
historie
expozice skanzenu
o regionu
fotogalerie
rezervace ubytování

Ekocentrum Koniklec | Dům zaniklých řemesel | Historie

HISTORIE

Roubený dům, v němž se právě nacházíte, byl postaven v druhé polovině 18. století. Byl součástí tehdy samostatné obce Dolní Vidim a označen číslem popisným 32.  Nacházelo se zde malé hospodářství. Původní obyvatelé se živili především pěstováním a zpracováváním chmele.

Dům obývala rodina německých usedlíků, pravděpodobně se jednalo o řemeslníka pracujícího se dřevem. Po Druhé světové válce byla tato rodina odsunuta a musela Kokořínsko opustit, stejně jako mnoho dalších osob z řad zde žijící německé menšiny. Prvním známým majitelem byla vědecká pracovnice Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská Československé akademie věd  Dr. Edita Svobodová (1917-2010), dcera profesora pražské Německé univerzity Dr. Willyho Hüttla (1890-1945?), jenž po válce zahynul nejspíše v některém z pražských internačních táborů pro Němce, a Dr. Jaromíry Hüttlové (1893-1964), středoškolské profesorky, překladatelky, a především známé autorky dívčích románů ze studentského prostředí. Dům byl prodán  v roce 1968  do majetku státu za symbolickou 1 Kčs s podmínkou, aby právo k hospodaření přešlo na  zmíněný Kabinet. Využívali jej k rekreaci jeho zaměstnanci a pečovala o něj odborová organizace. V roce 2002 byl dům pronajat 01/71 základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Koniklec jako základna pro práci s mládeží a realizaci projektů ochrany životního prostředí. Od roku 2008 se pak stala tato organizace vlastníkem objektu. Současným vlastníkem objektu je spřízněné Ekocentrum Koniklec, o.p.s. Dům nyní slouží jako miniexpozice skanzenu a jako prostory pro ubytování a přednáškovou činnost.

Od roku 2002 započaly postupně práce na statickém zajištění budovy i úpravách exteriéru a interiéru do původní podoby pod dohledem a za velké profesní i lidské pomoci pracovnice Národního památkového ústavu ČR Mgr. Jany Berkové. Hlavní postavou při zahájení prací se stala paní Dagmar Vojtíšková, která umožnila navázat kontakt zástupců občanského sdružení s ředitelem Kabinetu. Po celou dobu rekonstrukce objektu projevovala mimořádný a setrvalý zájem o její zdárný výsledek, na němž má sama nezanedbatelný podíl.  Ředitel Kabinetu PhDr. Jiří Beneš se svojí důvěrou vloženou do činnosti občanského sdružení stal nepřímo zásadní postavou ve snaze o záchranu domu.

 

Fotodokumentace z histore Domu zapůjčená Dr. Alenou Frolíkovou (AV ČR) (.pdf)

Práce v domě i na pozemku od roku 2002 prováděla řada členů občanského sdružení ZO ČSOP Koniklec a Ekocentrum Koniklec,o.p.s. V prvních letech období od roku 2002 do roku 2008 se jednalo o úpravy pozemku a dílčí opravy interiéru a fasády domu. Od roku 2008 započala náročná statická zajištění domu, opravy krovů půdy, výměna střešní krytiny a od roku 2011 i další zásadní úpravy – výměna nepůvodních oken, obnovení hliněných omítek a podlah, stavba kachlových kamen se sporákem a lůžkem a kompletní renovace světnice, kuchyně a koupelny. Dílčí prostředky na opravy byly postupně získávány ze zdrojů Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje a Českého svazu ochránců přírody a v roce 2013 také z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci realizace Strategického plánu LEADER Místní akční skupiny Vyhlídky.

Na odborných stavebních pracích se podíleli zdatní místní i přespolní řemeslníci a odborníci –  například stavitelé Josef Brabec z Mělníka, Vlastimil Nosekz Horních Počapel, Jiří Zvoníček z Těptína, truhláři Radek Sobotka ze Mšena, Jiří a Tomáš Hronkovi z Medonos, Ing. arch. Eva Medkováz Horních Počapel, statik Ing. Zdeněk Brzek ze Štětí a mnoho dalších. Dobová kachlová kamna z ručně vyrobených kachlů a s originálně kovanými doplňky vystavěl v roce 2013 kamnář Pavel Mlázovský z Malešova.

Autory konceptu expozice, naučných tabulí a jejich textů se sluchovými záznamy jsou PhDr. Dagmar Koucká, MUDr. Hynek Jebavý a Mgr. Barbara Jebavá. Jazykovou korekturu provedla Mgr. Alena Wollerová, grafickou podobu tabulí vytvořil Aleš Horáček. Bez nároku na honorář se na tabulích podíleli výtvarníci  Ing. arch. Štefan Škapík a Jaroslava Jáněová, kteří doprovodili naučné tabule kreslenými motivy a přednesem záznamů herečka Barbora Munzarová. Na záznamech naleznete doprovodné informace k textu i recitace poezie a prózy českých spisovatelů se zaměřením na vesnickou tématiku (K. H. Mácha, B. Němcová, F. Procházka, V. Nezval a další). Na této tabuli uvádíme velmi zajímavé vzpomínky pracovnice Kabinetu PhDr. Aleny Frolíkové.

Za podporu a spolupráci na projektu děkujeme i obci Vidim, jmenovitě starostovi Josefu HonzíkoviAgentuře KoniklecOkrašlovacímu spolku MšenoCHKO KokořínskoMěstskému úřadu v MělníkuZŠ Mšeno a ZŠ Na Beránku z Prahy 12. Žáci a učitelé obou škol se také účastnili výsadby jabloňového sadu na pozemku.