DŮM ZANIKLÝCH ŘEMESEL

základní informace
akce pro veřejnost
historie
expozice skanzenu
o regionu
fotogalerie
rezervace ubytování
kokořínský příměstský tábor

Ekocentrum Koniklec | Dům zaniklých řemesel | Historie

HISTORIE

Roubený dům, který jsme začali nazývat Dům zaniklých řemesel, byl postaven v druhé polovině 18. století. Byl součástí tehdy samostatné obce Dolní Vidim a označen číslem popisným 32.  Nacházelo se zde malé hospodářství. Původní obyvatelé se živili především pěstováním a zpracováváním chmele.

Dům obývala rodina německých usedlíků, pravděpodobně se jednalo o řemeslníka pracujícího se dřevem. Po Druhé světové válce byla tato rodina odsunuta a musela Kokořínsko opustit, stejně jako mnoho dalších osob z řad zde žijící německé menšiny. Prvním známým majitelem byla vědecká pracovnice Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská Československé akademie věd  Dr. Edita Svobodová (1917-2010), dcera profesora pražské Německé univerzity Dr. Willyho Hüttla (1890-1945?), jenž po válce zahynul nejspíše v některém z pražských internačních táborů pro Němce, a Dr. Jaromíry Hüttlové (1893-1964), středoškolské profesorky, překladatelky, a především známé autorky dívčích románů ze studentského prostředí. Dům byl prodán  v roce 1968  do majetku státu za symbolickou 1 Kčs s podmínkou, aby právo k hospodaření přešlo na  zmíněný Kabinet. Využívali jej k rekreaci jeho zaměstnanci a pečovala o něj odborová organizace. V roce 2002 byl dům pronajat 01/71 základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Koniklec jako základna pro práci s mládeží a realizaci projektů ochrany životního prostředí. Od roku 2008 se pak stala tato organizace vlastníkem objektu. Současným vlastníkem objektu je spřízněné Ekocentrum Koniklec, o.p.s. Dům nyní slouží jako miniexpozice skanzenu a jako prostory pro ubytování a přednáškovou činnost.

Od roku 2002 započaly postupně práce na statickém zajištění budovy i úpravách exteriéru a interiéru do původní podoby pod dohledem a za velké profesní i lidské pomoci pracovnice Národního památkového ústavu ČR Mgr. Jany Berkové. Hlavní postavou při zahájení prací se stala paní Dagmar Vojtíšková, která umožnila navázat kontakt zástupců občanského sdružení s ředitelem Kabinetu. Po celou dobu rekonstrukce objektu projevovala mimořádný a setrvalý zájem o její zdárný výsledek, na němž má sama nezanedbatelný podíl.  Ředitel Kabinetu PhDr. Jiří Beneš se svojí důvěrou vloženou do činnosti občanského sdružení stal nepřímo zásadní postavou ve snaze o záchranu domu.

 

Fotodokumentace z histore Domu zapůjčená Dr. Alenou Frolíkovou (AV ČR) (.pdf)

Práce v domě i na pozemku od roku 2002 prováděla řada členů občanského sdružení ZO ČSOP Koniklec a Ekocentrum Koniklec,o.p.s. V prvních letech období od roku 2002 do roku 2008 se jednalo o úpravy pozemku a dílčí opravy interiéru a fasády domu. Od roku 2008 započala náročná statická zajištění domu, opravy krovů půdy, výměna střešní krytiny a od roku 2011 i další zásadní úpravy – výměna nepůvodních oken, obnovení hliněných omítek a podlah, stavba kachlových kamen se sporákem a lůžkem a kompletní renovace světnice, kuchyně a koupelny. Dílčí prostředky na opravy byly postupně získávány ze zdrojů Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje a Českého svazu ochránců přírody a v roce 2013 také z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci realizace Strategického plánu LEADER Místní akční skupiny Vyhlídky.

Na odborných stavebních pracích se podíleli zdatní místní i přespolní řemeslníci a odborníci –  například stavitelé Josef Brabec z Mělníka, Vlastimil Nosekz Horních Počapel, Jiří Zvoníček z Těptína, truhláři Radek Sobotka ze Mšena, Jiří a Tomáš Hronkovi z Medonos, Ing. arch. Eva Medkováz Horních Počapel, statik Ing. Zdeněk Brzek ze Štětí a mnoho dalších. Dobová kachlová kamna z ručně vyrobených kachlů a s originálně kovanými doplňky vystavěl v roce 2013 kamnář Pavel Mlázovský z Malešova.

Autory konceptu expozice, naučných tabulí a jejich textů se sluchovými záznamy jsou PhDr. Dagmar Koucká, MUDr. Hynek Jebavý a Mgr. Barbara Jebavá. Jazykovou korekturu provedla Mgr. Alena Wollerová, grafickou podobu tabulí vytvořil Aleš Horáček. Bez nároku na honorář se na tabulích podíleli výtvarníci  Ing. arch. Štefan Škapík a Jaroslava Jáněová, kteří doprovodili naučné tabule kreslenými motivy a přednesem záznamů herečka Barbora Munzarová. Na záznamech naleznete doprovodné informace k textu i recitace poezie a prózy českých spisovatelů se zaměřením na vesnickou tématiku (K. H. Mácha, B. Němcová, F. Procházka, V. Nezval a další). Na této tabuli uvádíme velmi zajímavé vzpomínky pracovnice Kabinetu PhDr. Aleny Frolíkové.

Za podporu a spolupráci na projektu děkujeme i obci Vidim, jmenovitě starostovi Josefu HonzíkoviAgentuře KoniklecOkrašlovacímu spolku MšenoCHKO KokořínskoMěstskému úřadu v MělníkuZŠ Mšeno a ZŠ Na Beránku z Prahy 12. Žáci a učitelé obou škol se také účastnili výsadby jabloňového sadu na pozemku.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google