Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Mateřské školy – Všechny programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
DJP – Dítě a jeho psychika

DJT – Dítě a jeho tělo
DSp – Dítě a společnost
DSv – Dítě a svět
DTD – Dítě a ten druhý

 

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Přehled programů pro mateřské školy

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

VNITŘNÍ PROGRAMY

Do hlubin rybníka

Záměr programu: Děti poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

Mravenčí stezkou

Záměr programu: Děti získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

Okřídlená království

Záměr programu: Děti si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

Tajemství lesa

Záměr programu: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

Voda nad zlato

Záměr programu: Děti zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

Žilo, bylo jedno město

Záměr programu: Děti získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají ony samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty).

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DS
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

VENKOVNÍ PROGRAMY

Tajemství lesa na zahradě

Klíčový cíl: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJP, DTD, DSv, DSp
Délka programu: 60 min.
Cena: 75,- Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen – říjen (dle počasí)
Kde program probíhá: zahrada školky nebo její blízké okolí

Okřídlená království na zahradě

Klíčový cíl: Děti si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv, DSp
Délka programu: 60 min.
Cena: 75,- Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen – říjen (dle počasí)
Kde program probíhá: zahrada školky nebo její blízké okolí

Do hlubin rybníka na zahradě

Klíčový cíl: Děti poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných transferů  žab.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv, DSp
Délka programu: 60 min.
Cena: 75,- Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen – říjen (dle počasí)
Kde program probíhá: zahrada školky nebo její blízké okolí

Hmyzí hotel do školky

Klíčový cíl: Děti si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života a postaví si na zahradě hmyzí hotel, kde budou moci pozorovat zajímavý život samotářských blanokřídlých. Hmyzí hotel zvýší hnízdní příležitosti pro samotářské druhy blanokřídlého hmyzu.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 120 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: interiér + zahrada školky (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Ptačí budky do školky

Klíčový cíl: Děti zjistí, kteří ptáci hnízdí v ptačích budkách a jednu budku s lektorem nainstalují na zahradě školky. Na jaře tak budou moci pozorovat ptáky při hnízdních aktivitách a zapojí se do ochrany ptačích druhů.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 75 min.
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: zahrada školky

Skřítek Kaštánek

Záměr programu: Děti se seznámí s problematikou škůdce klíněnky jírovcové a možnou šetrnou ochranou napadených stromů.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60/90 min.
Cena: 75/80 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: říjen – listopad (dle počasí), zahrada MŠ / blízký park, kde se nachází jírovec maďal

Za podpory MČ Praha 12 a MHMP vzniklo 5 následujících programů
v rámci cyklu „Bádání v zahradě“.

Zahrada plodí

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě na podzim.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 – 75 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá:  září – říjen (dle aktuálního počasí)
Kde program probíhá: zahrada MŠ. Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři a možností kopat do země.

Zahrada se chystá ke spánku

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě před zimou.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 – 75 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: listopad – prosinec (dle aktuálního počasí)
Kde program probíhá:  zahrada MŠ. Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři a možností kopat do země.

Zahrada spí

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě v zimě.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 – 75 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: leden – únor (dle aktuálního počasí)
Kde program probíhá: zahrada MŠ. Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři.

Zahrada se probouzí

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě na jaře.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 – 75 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen – duben (dle aktuálního počasí)
Kde program probíhá: zahrada MŠ. Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři a možností založení záhonu.

Zahrada kvete

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě v létě.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 – 75 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: květen – červen (dle aktuálního počasí)
Kde program probíhá: zahrada MŠ. Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři a možností založení záhonu.

TERÉNNÍ PROGRAMY

Kdo žije v mechu?

Záměr programu: Děti prozkoumají svět půdních bezobratlých a ujasní si jejich nároky na život.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJP, DSp, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: jakýkoliv les či lesopark v blízkosti školky po domluvě s koordinátorkou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, svačina

Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem

Záměr programu:  Děti posílí svůj vztah k přírodě prostřednictvím osobního prožitku a smyslového vnímání.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 – 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: duben – červen, září – listopad
Start a cíl: roh ulic Jilmová a Za Žižkovskou vozovnou, případně i jiná lokalita po domluvě s koordinátorkou
S sebou: vhodné oblečení do přírody dle ročního období a počasí

Kunratický les pod lupou

Záměr programu:   Děti v roli výzkumníků objeví říši drobných lesních živočichů.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Petýrkova
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pastelka

Lesem, nelesem Modřanské rokle

Záměr programu: Děti poznají formou her stromy a lesní zvířata a vyzkouší si lov vodních bezobratlých v lesní tůňce.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: 2. polovina dubna – červen, září – 1. polovina října
Start a cíl: zastávka tram a bus Poliklinika Modřany
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pastelka

Motýlí louka

Záměr programu: Děti poznají běžné druhy různých skupin lučních bezobratlých živočichů a způsob jejich života. Naučí se lovit a určovat bezobratlé živočichy, hlavně luční hmyz. Dozvědí se, jak se vyvíjí motýl.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: 2. polovina dubna – červen, září – 1. polovina října
Start a cíl: PR Housle v Lysolajích, případně jiná luční lokalita po dohodě s koordinátorkou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Sadem všemi smysly

Záměr programu: Děti si vyzkoušejí, jak příroda působí na jednotlivé smysly.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: Petřínské sady / vrch Třešňovka Hrdlořezy
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Vzorovaná příroda

Záměr programu: Děti se naučí vnímat přírodu v detailu a seznámí se vzory v přírodě.

více info v sekci terénní programy

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: jakýkoliv les či lesopark v blízkosti školy po domluvě s koordinátorkou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google