VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

EVP PRAHA
EVP MĚLNICKO
EXKURZE NA FARMY
HRY O EKOLOGII
klimatické vzdělávání
ŠKOLNÍ PROJEKTY
VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Celoroční školní projekty

CELOROČNÍ ŠKOLNÍ PROJEKTY

Při absolvování našich dlouhodobých projektů  Město do kapsy, Vodní škola a Prima klima škola, zaměřených na základní a střední školy, se studenti formou zajímavých experimentů a badatelských aktivit seznámí s možnými riziky, které s sebou nese klimatická změna. Poté navrhnou specifická opatření pro své město, okolí školy nebo školní zahradu a nejlepší z nich zrealizují za odborné pomoci našich vedoucích pracovníků a lektorů.

Adaptační opatření se dotýkají širokého spektra oblastí od zemědělství až po stavebnictví. Především je nutné zadržovat vodu v krajině, abychom využili přívalových srážek pro další období bez dešťů. V tom nám pomáhají mokřady, tůně, retenční nádrže nebo sudy. S vysokými teplotami nám pomůže především zeleň, která je přirozenou klimatizací města a vodní prvky, které také spolehlivě ochlazují vzduch.

Hlavní přínosy adaptačních opatření jsou:

● Regulace teploty
● Zadržování vody  

● Regulace odtoku vody
● Zvyšování kvality ovzduší

● Pozitivní vliv na zdraví
● Zvyšování kvality vody

● Ukládání uhlíku
● Podpora biodiverzity

● Protierozní funkce
● Protihluková funkce

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PROJEKTECH A JAK SE PŘIHLÁSIT, NAJDETE NA STRÁNKÁCH NÍŽE.

Projekt „Město do kapsy“ nabízí základním školám možnost zabývat se aktuální problematikou životního prostředí ve městech. Prostřednictvím práce v terénu žáci probádají a zmapují svou vybranou lokalitu.

Projekt „Prima klima škola“ nabízí základním (2.st.) a středním školám možnost, jak předložit studentům složité téma změny klimatu, jejích příčin a důsledků jednoduše a srozumitelně. Nabízí kompletní metodickou podporu pro učitele pro výuku programů.

Projekt „Vodní škola “je zaměřen na rozvoj environmentální gramotnosti žáků v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou (dále HDV) a na ekologizaci provozu školy v téže tematické oblasti. Součástí projektu je realizace praktického opatření v prostoru školy nebo jejího pozemku.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google