OCHRANA PŘÍRODY

BIODIVERZITA
BOJ S KLÍNĚNKOU
NAUČNÉ STEZKY
PÉČE O MOKŘADY
PRO DOBROVOLNÍKY
STARŠÍ PROJEKTY

Ekocentrum Koniklec | Ochrana přírody | Pozemkový spolek

PÉČE O MOKŘADNÍ LOUKY – pozemkový spolek Koniklec

AKTUÁLNĚ Z POZEMKOVÉHO SPOLKU

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. V roce 2016 jsme za finanční podpory ČSOP založili pozemkový spolek Koniklec za účelem ochrany biologicky cenného území na Praze 12 v Modřanech v části zvané Na Beránku. V roce 2020 jsme naše aktivity rozšířili o další území, kterým je mokřad v nedalekých Cholupicích, kde se také snažíme o jeho zachování a obnovu.

Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Bližší informace naleznete na ČSOP – pozemkové spolky.

Náš pozemkový spolek Koniklec aktuálně pečuje o tyto dvě mokřadní lokality:

MOKŘAD NA BERÁNKU
CHOLUPICKÝ MOKŘAD

Správným dlouhodobým managementem dosáhneme navrácení mokřadů do původní podoby – otevřeného biotopu. Na lokalitě chceme podpořit růst dvouděložných rostlin a potlačit tak výskyt nežádoucích travních společenstev. Mozaikovitým kosením a prořezávkou náletových dřevin chceme podpořit žádoucí mokřadní a luční společenstva. Mokřady jsou nalezištěm zvláštně chráněných druhů rostlin vázaných na podmáčené louky. Ty pro svoji existenci potřebují neustálé potlačování sukcese na dané lokalitě, kterého můžeme dosáhnout právě vhodnými managementovými opatřeními (mozaikovitou sečí, spásáním a prořezávkou náletů).

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google