VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

EVP PRAHA
EVP MĚLNICKO
ADAPTACE
MĚSTO DO KAPSY
HRA ADAPŤÁCI
VODNÍ ŠKOLA
EXKURZE NA FARMY
ADAPTOPOLIS

Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Exkurze na farmy a zahrady

EXKURZE NA FARMY A ZAHRADY

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Hlavní město Praha zajišťuje od roku 2016 exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí. Pilotní projekt z roku 2016 byl koncipován pouze pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, návazný projekt připravený pro druhé pololetí školního roku 2016/2017 a kompletní školní rok 2017/2018 je rozšířen o I. stupeň ZŠ a dále o rodiny s dětmi žijící na území hlavního města Prahy.

Exkurze probíhají na komunitních zahradách, potravinově využívaných školních zahradách, rodinných farmách, komunitních kompostárnách, městských včelínech a městských produkčních sadech v hl. m. Praha a jeho okolí. Celkem je v nabídce 20 různých provozoven, ze kterých je možné si vybrat.

Základní školy a gymnázia na území hlavního města Prahy mohou aktualizované nabídky exkurzí využít v průběhu druhého pololetí školního roku 2016/2017 a během celého školního roku 2017/2018. Žáci a studenti mají možnost na vybraných provozovnách poznat historii místa, fungování provozu, typ hospodářské produkce, či její zpracování. Programy jsou vedeny zkušenými lektory z provozů a pořádajících organizací. Každý z účastníků obdrží tematicky zpracovaný pracovní list s nejdůležitějšími informacemi z dané provozovny.

Zájemci mají možnost vybírat z níže uvedeného nabídkového katalogu, kde lze nalézt u každé nabízené provozovny základní informace o provozovně a programu exkurze, dopravě do místa exkurze, které měsíce jsou pro účast na programu nejvhodnější či doporučení na vhodné oblečeníÚčast pro jednoho žáka na programu je zpoplatněna 30 Kč. U mimopražských provozoven je zajištěna zdarma autobusová doprava do místa provozovny a zpět.

KATALOG EXKURZÍ DO KOMUNITNÍCH ZAHRAD A RODINNÝCH FIREM V PRAZE A OKOLÍ

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

Kontakt na koordinátorku projektu:
Mgr. Tereza Součková
e-mail: tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz
telefon: +420 774 497 378


Exkurze pořádá Hlavní město Praha a zajišťuje je konsorcium neziskových organizací PRO-BIO LIGAEkodomovKokoza01/71 ZO ČSOP Koniklec.