VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

EVP PRAHA
EVP MĚLNICKO
EXKURZE NA FARMY
HRY O EKOLOGII
klimatické vzdělávání
školní projekty
VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA

Ekocentrum Koniklec v Praze nabízí ekologické výukové programy (EVP) pro žáky mateřských, základních a středních škol a víceletých gymnázií.
V nabídce naleznete vnitřní, venkovní, terénní a kombinované programy i výhodné Ekoprogramové balíčky. 

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

Nabídka pro MŠ  
ke stažení

Nabídka pro 1. stupeň ZŠ
ke stažení      

Nabídka pro 2. stupeň ZŠ
Ke stažení

Nabídka pro SŠ  
ke stažení

Vnitřní a venkovní programy jsou zaměřeny na témata, se kterými máme zkušenosti z praktické ochrany přírody, ekoporadenské činnosti či z osvětových kampaní, které pro veřejnost organizujeme. Vnitřní programy probíhají v interiéru školy. Venkovní programy probíhají na zahradě školy.

Terénní programy jsou vytvořeny na základě našich odborných znalostí získaných z mapování pražských lokalit, která probíhala v rámci různých projektů, například vytváření naučných stezek či tělocvičen v přírodě. Terénní programy probíhají v pražských lesích a parcích. Délka programu je uvedena včetně cesty z místa srazu na lokalitu a zpět.

Programy můžete objednávat jednotlivě nebo můžete využít Ekoprogramových balíčků tj. skupina programů objednaných pro jednu třídu v rámci jednoho školního roku. Pořadí realizace programů v rámci balíčku je libovolné, balíčky nelze kombinovat. Výhodou je tématická návaznost programů, které se vhodně doplňují a vyjdou levněji.

PODROBNÉ INFORMACE 

U popisu každého programu naleznete informace, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena a do jaké oblasti Rámcově vzdělávacího programu spadá.

Minimální počet účastníků na jednom programu je 8.
Doporučený maximální počet u MŠ je 15 dětí. Pokud je třída početnější, je možné ji rozdělit na 2 skupiny, které program absolvují postupně. Je třeba počítat s krátkou přestávkou (10 – 15 min.) mezi těmito programy, aby si lektoři mohli znovu připravit potřebné pomůcky. Stejně tak před začátkem programu lektoři potřebují cca 15 min. na přípravu pomůcek.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga.

Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.

Ceny programů platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od Středočeského kraje.

V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, bude pedagog předem informován a cena programů bude:
– pro MŠ o 25 Kč/účastník vyšší, minimálně však 700 Kč / jeden program / jedna třída.
V případě dvou po sobě jdoucích programů činí minimální poplatek za jeden program a jednu třídu 400 Kč.
– pro ZŠ a SŠ o 20 Kč/účastník vyšší, min. však 1000 Kč / jeden program / jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 800 Kč.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte objednávku v on-line formuláři
nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře

KONTAKTY

Markéta Hrnčálová
koordinátorka vnitřních, venkovních a terénních programů
email: marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz
telefon: +420 774 497 378

Barbara Doležalová 
vedoucí ekologických výukových programů 
e-mail: barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz 

publikované zprávy o evp


Projekt finančně podpořilo Hlavní město Praha.

Projekt finančně podpořil Středočeský kraj.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google