EVP PRAHA
EVP MĚLNICKO
MĚSTO DO KAPSY
HRA ADAPŤÁCI
VODNÍ ŠKOLA
EXKURZE NA FARMY
Adaptopolis

Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA

Nabídka pro MŠ 2018 
ke stažení

Nabídka pro ZŠ 2018
 1. stupeň ke stažení      

Nabídka pro ZŠ 2018
 2. stupeň ke stažení

Nabídka pro SŠ 2018
ke stažení

Ekocentrum Koniklec nabízí v Praze Ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol a víceletých gymnázií. Nabízíme terénní, venkovní, vnitřní a kombinované Ekologické výukové programy (EVP) a Ekoprogramové balíčky.

Terénní programy jsou vytvořeny na základě znalostí získaných z mapování pražských lokalit, která probíhala v rámci různých projektů, například vytváření naučných stezek či tělocvičen v přírodě. Délka programu je uvedena včetně cesty z místa srazu na lokalitu a zpět.

Venkovní a vnitřní programy zaměřujeme na témata, se kterými máme zkušenosti z praktické ochrany přírody, ekoporadenské činnosti či z osvětových kampaní, které pro veřejnost organizujeme. Venkovní programy probíhají na zahradě školy. Vnitřní programy probíhají v interiéru školy.

Ekologické výukové programy (EVP) můžete objednávat jako dosud jednotlivě nebo můžete využít našich Ekoprogramových balíčků. Ekoprogramový balíček je skupina programů objednaných pro jednu třídu v rámci jednoho školního roku. Pořadí realizace EVP v rámci balíčku je libovolné, balíčky nelze kombinovat. Výhodu je tématická návaznost balíčků, které se vhodně doplňují a celkově vyjdou levněji.

U popisu každého programu naleznete informace, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena a do jaké oblasti Rámcově vzdělávacího programu spadá.

Minimální počet účastníků na jednom programu je 8.
Doporučený maximální počet u MŠ je 15 dětí. Pokud je třída početnější, je možné ji rozdělit na 2 skupiny, které program absolvují postupně. Je třeba počítat s krátkou přestávkou (10 – 15 min.) mezi těmito programy, aby si lektoři mohli znovu připravit potřebné pomůcky. Stejně tak před začátkem programu lektoři potřebují cca 15 min. na přípravu pomůcek.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Ceny programů platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR.

V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, je cena programů:
– pro MŠ o 25 Kč/účastník vyšší, minimálně však 700 Kč / jeden program / jedna třída.
V případě dvou po sobě jdoucích programů činí minimální poplatek za jeden program a jednu třídu 400 Kč.
– pro ZŠ a SŠ o 20 Kč/účastník vyšší, min. však 1000 Kč / jeden program / jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 800 Kč.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga.

Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.

KONTAKTY

Barbara Doležalová 
vedoucí ekologických výukových programů 
e-mail: barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz 
telefon: +420 774 497 396

Mgr. Tereza Kučerová
koordinátorka vnitřních a terénních programů 
e-mail: tereza.kucerova@ekocentrumkoniklec.cz
telefon: +420 774 497 378

on-line formuláře
publikované zprávy o evp
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google