EVP PRAHA
EVP MĚLNICKO
ADAPTACE
MĚSTO DO KAPSY
HRA ADAPŤÁCI
VODNÍ ŠKOLA
EXKURZE NA FARMY
Adaptopolis

Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA

Ekocentrum Koniklec nabízí v Praze Ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol a víceletých gymnázií. Nabízíme terénní, venkovní, vnitřní a kombinované Ekologické výukové programy (EVP) a Ekoprogramové balíčky.

Terénní programy jsou vytvořeny na základě znalostí získaných z mapování pražských lokalit, která probíhala v rámci různých projektů, například vytváření naučných stezek či tělocvičen v přírodě. Délka programu je uvedena včetně cesty z místa srazu na lokalitu a zpět.

Venkovní a vnitřní programy zaměřujeme na témata, se kterými máme zkušenosti z praktické ochrany přírody, ekoporadenské činnosti či z osvětových kampaní, které pro veřejnost organizujeme. Venkovní programy probíhají na zahradě školy. Vnitřní programy probíhají v interiéru školy.

Ekologické výukové programy (EVP) můžete objednávat jako dosud jednotlivě nebo můžete využít našich Ekoprogramových balíčků. Ekoprogramový balíček je skupina programů objednaných pro jednu třídu v rámci jednoho školního roku. Pořadí realizace EVP v rámci balíčku je libovolné, balíčky nelze kombinovat. Výhodu je tématická návaznost balíčků, které se vhodně doplňují a celkově vyjdou levněji.

U popisu každého programu naleznete informace, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena a do jaké oblasti Rámcově vzdělávacího programu spadá.

Minimální počet účastníků na jednom programu je 8.
Doporučený maximální počet u MŠ je 15 dětí. Pokud je třída početnější, je možné ji rozdělit na 2 skupiny, které program absolvují postupně. Je třeba počítat s krátkou přestávkou (10 – 15 min.) mezi těmito programy, aby si lektoři mohli znovu připravit potřebné pomůcky. Stejně tak před začátkem programu lektoři potřebují cca 15 min. na přípravu pomůcek.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Ceny programů platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR.

V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, je cena programů:
– pro MŠ o 25 Kč/účastník vyšší, minimálně však 700 Kč / jeden program / jedna třída.
V případě dvou po sobě jdoucích programů činí minimální poplatek za jeden program a jednu třídu 400 Kč.
– pro ZŠ a SŠ o 20 Kč/účastník vyšší, min. však 1000 Kč / jeden program / jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 800 Kč.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga.

Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.

KONTAKTY

Barbara Doležalová 
vedoucí ekologických výukových programů 
e-mail: barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz 
telefon: +420 774 497 396

Mgr. Tereza Součková
koordinátorka vnitřních a terénních programů 
e-mail: tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz
telefon: +420 774 497 378

on-line formuláře