O ORGANIZACI

o organizaci
vedení organizace
LEKTOŘI
výroční zprávy
publikované materiály
podpořte nás

Ekocentrum Koniklec | O nás

O ORGANIZACI

Ekocentrum Koniklec je zřízeno dvěma organizacemi Ekocentrum Koniklec, o.p.s.  a 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s. 
(Pro lepší orientaci mezi všemi Konikleci v Praze jsme pro Vás připravili historickou časovou osu, jak to vlastně vše začalo a dosud pokračuje.)

Jsme certifkované ekologické centrum, nevládní nezisková organizace s více než 20 lety zkušeností v oblastech environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, praktické ochrany přírody a ekoporadenství. Zabýváme se k přírodě šetrnými projekty.

Od svého vzniku sídlíme na Praze 3, postupem času jsme však svou působnost rozšířili na celou Českou republiku.
Naše zastřešující organizace jsou ČSOP, Pavučina a STEP.

01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Svoji činnost provádí především ve svých základních organizacích.
Pobočný spolek 01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikl v roce 1990 z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981.
IČ: 49629204 | číslo účtu: 2500214207/2010 | Stanovy organizace | Organizační řád a zásady hospodaření

Ekocentrum Koniklec, o.p.s.

Od svého založení v roce 2012 obecně prospěšná organizace Ekocentrum Koniklec navazuje ve své činnosti na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu a provozuje Dům zaniklých řemesel.
IČ: 22753052 | číslo účtu: 2300227935/2010 | Zakládací listina

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslání Ekocentra Koniklec

Učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost.

Vize Ekocentra Koniklec

Lepší životní prostředí a vyšší kvalita života.

Momentálně se zabýváme těmito okruhy činnosti:

Environmentální výchova

– Ekologické výukové programy
– Dlouhodobé vzdělávací projekty pro děti (Město do kapsy, Adaptace sídel na změnu klimatu, Vodní škola)
– Exkurze do farem

Environmentální osvěta

– Akce pro veřejnost (Dny Země, Krajská konference EVVO, semináře, exkurze a konference Počítáme s Vodou, komentované vycházky, Kampaň pro MHMP)
– Knihovna a půjčovna dvd s ekologickou tématikou
– Příměstské tábory
– Publikace Hospodaření s dešťovou vodou (rok vydání 2015)

Environmentální poradenství

– Ekoporadny Praha (poradenství v oblasti úspor energie, využívání dešťové vody v městském prostředí, biodiverzity, chráněných území v Praze, odpadového hospodářství)
– Infocentrum ČSOP
– Infocentrum pro Prahu 3 o klíněnce jírovcové (+ výdej pytlů)
– Publikační činnost (články, letáčky)

Praktická ochrana přírody

– Ochrana jírovců proti klíněnce jírovcové
– Instalace a výroba prvků na zvyšování biodiverzity (ptačí budky, hmyzí hotely atd.)
– Úklidy přírodních lokalit 
– Managmentové práce na chráněných územích
– Rekognoskace zeleně 
– Biomonitoring

Tvorba naučných stezek v přírodě

– Poklady Harasova (Kokořínsko)
– Údolím Šembery (Český Brod)
– Zahrady (Český Brod)
– Počítáme s vodou (Praha, Komořany)
– Vrch sv. Kříže (Praha 3)
– Neleníme v zeleni (Praha, lesopark Kamýk)

Ekocentrum v Dolní Vidimi na Kokořínsku

– Realizace terénních EVP
– Ubytování
– Soboty pro veřejnost
– Praktická ochrana přírody
– Pronájem prostor