POČÍTÁME S VODOU

Ekocentrum Koniklec | Počítáme s vodou

POČÍTÁME S VODOU

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Projekt POČÍTÁME S VODOU, který je již čtvrtým pokračováním stejnojmenného projektu, byl podpořen Státním fondem životního prostředí ČR. Navazuje na projekty Počítáme s vodou III (2017-18) Počítáme s vodou II (2016), Počítáme s vodou (2013-2015) a řadu dalších předchozích aktivit naší organizace zaměřených na podporu zavádění opatření a postupů správného hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném prostředí.

V letech 2019 – 2020 proběhl projekt Počítáme s vodou v Praze podpořený hlavním městem Prahou, v rámci kterého jsme mimo dalších aktivit uspořádali také exkurzi za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou. Na video z exkurze se můžete podívat zde.

Hlavní cílovou skupinou tohoto poradensko-vzdělávacího projektu jsou zástupci státní a veřejné správy ČR.

Projekt zahrnuje realizaci seminářů o hospodaření s dešťovou vodou po celé České republice. V únoru 2021 proběhla online konference Počítáme s vodou, která navázala na pátý ročník mezinárodní konference, která proběhla v listopadu 2019 a na které vystoupilo 9 mluvčích ze tří evropských zemí. V roce 2018 proběhly celkem dvě zahraniční exkurze do Německa (Hamburg) a do Dánska (Kodaň) za příklady aplikované modro-zelené infrastruktury.

K dispozici je zájemclm bezplatná poradna, zodpovídáme dotazy týkající se hospodaření s dešťovou vodou, ať už na soukromém či veřejném majetku. Průběžně doplňujeme
Mapu přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou, která nově nezahrnuje jen příklady z ČR, ale i ze zahraničí.

Zástupcům státní a veřejné správy projekt nabízí násle­du­jící akti­vity:

  • Odborné pora­den­ství
  • Semináře k proble­ma­tice hospo­da­ření s dešťovou vodou
  • Zahra­niční exkurze na za příklady dobré praxe (přípravy budou zahájeny, jakmile to epidemická situace dovolí)
  • Vydání publi­kace “Hospo­da­ření s dešťovou vodou v ČR”
  • Konfe­renci “Hospo­da­ření s dešťovou vodou jako nástroj udrži­tel­ného rozvoje“

Občanům projekt nabídne přede­vším:

  • Pora­den­ství
  • Možnost zúčastnit se výše zmíně­ných akcí, pokud mají o proble­ma­tiku hlubší zájem.

Publikace „Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“ je

VYPRODANÁ

Pro více informací navštivte:

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

FACEBOOKOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

NÁŠ YOUTUBE KANÁL

KONTAKT:

Markéta Hrnčálová
 + 420 721 626 536
marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz


Projekt byl financován z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner