EKOPORADENSTVÍ

EKOPORADNY PRAHA
POČÍTÁME S VODOU
VERTIKÁLNÍ ZAHRADA

Ekocentrum Koniklec | Ochrana přírody | Počítáme s vodou

 

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Projekt Počítáme s vodou, který je již třetím během stejnojmenného projektu, byl podpořen Státním fondem životního prostředí ČR. Navazuje na projekty Počítáme
s vodou II (2016), Počítáme s vodou (2013-2015) a řadu dalších předchozích
aktivit naší organizace zaměřených na podporu zavádění opatření a postupů
správného hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném prostředí.

Hlavní cílovou skupinou tohoto poradensko-vzdělávacího projektu jsou
zástupci státní a veřejné správy ČR.

Projekt zahrnuje realizaci 10 seminářů v 10 různých krajích, v roce 2017 jsme uskutečnili 4 semináře. V květnu 2017 jsme pořádali již 3. ročník mezinárodní konference Počítáme s vodou, na kterém vystoupilo 11 mluvčích z pěti evropských zemí. V říjnu 2017 proběhla třídenní exkurze do Rakouska (Vídeň, Linec) za příklady aplikované modro-zelené infrastruktury. Během celého projektu je k dispozici bezplatná poradna, zodpovídáme dotazy týkající se hospodaření s dešťovou vodou, ať už na soukromém či veřejném majetku. Průběžně doplňujeme
Mapu přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou, která nově  nezahrnuje jen příklady z ČR.

Zástupcům státní a veřejné správy projekt nabízí násle­du­jící akti­vity:

  • Odborné pora­den­ství
  • Semináře k proble­ma­tice hospo­da­ření s dešťovou vodou
  • Zahra­niční exkurzi na za příklady dobré praxe do Německa a Švýcarska
  • Vydání publi­kace “Hospo­da­ření s dešťovou vodou v ČR”
  • Konfe­renci “Hospo­da­ření s dešťovou vodou jako nástroj udrži­tel­ného rozvoje“

Občanům projekt nabídne přede­vším:

  • Pora­den­ství
  • Možnost zúčastnit se výše zmíně­ných akcí, pokud mají o proble­ma­tiku hlubší zájem.

Kontakt na koordinátora projektu:
Markéta Hrnčálová
e-mail: marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz

Vydanou publikaci „Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“ si můžete objednat na
e-mailu: ekocentrumkoniklec@seznam.cz. Uveďte počet ks a fakturační údaje.
Cena publikace: 179,– Kč (+ poštovné 60,– Kč do ČR, 272,– Kč do SR)

Více informací k tématu naleznete na webových stránkách projektu.

Projekt byl financován z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google