NABÍZÍME SLUŽBY

OCHRANA A ZVYŠOVÁNÍ BIODIVERZITY
UBYTOVÁNÍ DOLNÍ VIDIM
Semináře HDV pro zastupitele

SEMINÁŘE HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU PRO ZASTUPITELE

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Ekocentrum Koniklec | SlužbySemináře HDV pro zastupitele

Pro zástupce veřejné správy, podnikatele i soukromníky uspořádáme odborný seminář Hospodaření s dešťovou vodou. Náplní semináře je platná legislativa, technické normy systému HDV, ukázky reálných příkladů z ČR a zahraničí, představení dlouhodobě udržitelného řešení srážkových vod ve vašem městě.

Nedílnou součástí semináře je občerstvení i naše odborná publikace „Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“ pro každého účastníka. Podklady pro účastníky zajistíme v tištěné i elektronické podobě. Semináře pro Vás uspořádáme za předpokladu min. 5 účastníků.

Téma semináře lze dle individuálních přání upravit.

Pro více informací a přesnou nabídku s kalkulací neváhejte kontaktovat Dagmar Kouckou na 
e-mailu: dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz

 


JIŽ JSME USPOŘÁDALI »

 
Seminář „Hospodaření s dešťovou vodou – nový systém odvodnění urbanizovaných území“ v rámci projektu Ekoporadny Praha za finanční podpory Hlavního města Prahy.

Do přednáškového sálu v budově MHMP v Jungmannově ulici dorazilo více než 40 účastníků z řad úředníků MHMP, pražských městských částí ale i například studentů. Přednášel projektant pan Ing. Jiří Vítek z Brna, který se problematikou hospodaření s dešťovou vodou dlouhodobě zabývá a tak mohl kromě teoretického výkladu včetně rozboru související legislativy připojit řadu komentovaných příkladů dobré praxe. Přednáška se neobešla ani bez rozboru špatných realizací, které bohužel nejsou v ČR ojedinělé.