Nejen složitá situace posledního roku iniciovala trend výukových videí doplňujících či přímo nahrazujících výuku. Ani my jsme nezaháleli a v rámci projektu Město do kapsy – mikroklima a veřejný prostor v okolí školy 2020/2021 jsme vytvořili sérii krátkých videí zaměřených na výuku řady témat mimo školní lavice.

Read More