Z nich bylo 132 programů uskutečněno s dětmi z mateřských škol, 59 s žáky 1. stupně základních škol, 52 s žáky 2. stupně základních škol a 8 programů s žáky ze středních škol. Z těchto 251 programů jich proběhlo 79 v terénu pražské přírody a zbytek v interiéru školy či školky. Celkem se programů zúčastnilo 3742 dětí a mládeže.
Read More