Od září 2012 byly zahájeny exkurze do provozů zpracovávajících odpad pro školy na území Prahy.

Opět se tak mohou žáci i pedagogové těšit na oblíbené exkurze například do spalovny ZEVO Malešice, sklárny v Nenačovicích, kořenové čističky v Mořině nebo bioplynové stanice v Kněžicích či Dolních Břežanech. Kapacita exkurzí se zaplňuje již i na jarní termíny roku 2013, proto doporučujeme učitelům, aby neváhali s objednávkou. Katalog exkurzí byl doplněn o nové provozy a balíčky exkurzí .