Balíčky exkurzí jsou k dispozici zde.

Balíček exkurzí 1
Vhodné pouze pro 2. stupeň ZŠ i SŠ

 1. Kompostárna Agora, Želivec u Kamenice
 2. Čistička odpadních vod Říčany
 3. Kořenová čistička odpadních vod v obci Mokrovraty
 4. Firma Plastic Technologies and Products, Neratovice (zpracování plastů)

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033
Balíček exkurzí 2
Vhodné pro všechny

 1. Sklárna Rückl Nižbor
 2. Kořenová čistička odpadních vod Mořina
 3. ČOV Dobřichovice        

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz, +420 773 999 033
Balíček exkurzí 3
Vhodné pro SŠ

 1. Firma Plastic Technologies and Products, Neratovice (zpracování plastů)
 2. Čistička odpadních vod Tišice
 3. Skládka Uhy
 4. Kompostárna Jena, Úholičky

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033
Balíček exkurzí 4
Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 1. Kompostárna Jena, Úholičky
 2. Skládka odpadů Uhy
 3. Důl Theodor Pchery (recyklace stavebních odpadů)

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033
Balíček exkurzí 5
Vhodné pro všechny

 1. Sklárna Nenačovice
 2. Kořenová čistička odpadních vod Mořina
 3. Čistička odpadních vod v Berouně

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033
Balíček exkurzí 6
Vhodné pro 2.stupeň ZŠ i SŠ

 1. Bioplynová stanice Kněžice
 2. Čistička odpadních vod Nymburk
 3. Skládka komunálního a nebezpečného odpadu Benátky nad Jizerou

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033
Balíček exkurzí 7
Vhodné pro SŠ

 1. Recyklace skla AMT, s.r.o., Příbram
 2. Zpracování odpadů z papíru a plastů, Recifa, a.s
 3. Bioplynová stanice Klučenice
 4. Kořenová čistička v obci Mokrovraty

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033
Balíček exkurzí 8
Vhodné pro 2.stupeň ZŠ i SŠ

 1. Bioplynová stanice Přibyšice
 2. Ruční třídička papíru a plastů Přibyšice
 3. Kompostárna Pyšely
 4. ČOV Pyšely

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033
Balíček exkurzí 9
Vhodné pouze pro SŠ

 1. Firma Plastic Technologies and Products, Neratovice (zpracování plastů)
 2. Papírna Mondi Štětí

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033
Balíček exkurzí 10
Vhodné pro žáky ZŠ od 12 let a SŠ

 1. Skládka odpadů Uhy
 2. Papírna Mondi Štětí

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033
Balíček exkurzí 11
Vhodné pro 2.stupeň ZŠ i SŠ

 1. Bioplynová stanice Dolní Břežany
 2. Recyklace plastů Jílové u Prahy
 3. Kompostárna Pyšely
 4. ČOV Pyšely

Balíček exkurzí 12
Vhodné pro 2.stupeň ZŠ i SŠ

 1. Skládka komunálního a nebezpečného odpadu Benátky nad Jizerou
 2. Biodegradační plocha a kompostárna Benátky nad Jizerou
 3. ČOV Benátky nad Jizerou

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033