Jak se mohou děti zapojit do adaptací na změnu klimatu?

V našich adaptačních
programech
se s tímto tématem seznámí již děti předškolního věku až po
středoškoláky. Téma se snažíme přiblížit i široké veřejnosti naším letákem
„Adaptace na změnu klimatu“ a také vzdělávací karetní hrou „Adaptopolis“.

Tímto tématem se naše organizace zabývá již několik let
v rámci různých projektů. V současné době je o toto téma zvýšený
zájem veřejnosti, a tak jsme vzniklé programy zařadili do stálé nabídky našich
EVP (ekologických výukových programů).

Žilo, bylo jedno město

– interaktivní divadélko pro předškolní děti –

Přiblížit
tak složité téma této věkové skupině byla opravdová výzva, ale díky formě
interaktivního pohádkového divadélka se nám to podařilo. Děti se v hodinovém
programu spolu s Chytrým princem vydávají jako jeho družina pomocníků do
zakletého města na pomoc králi a smutné princezně. Město nesužuje drak, který
by si chtěl vzít princeznu za ženu, ale nepřízeň počasí. Princ i děti se
postupně musejí utkat s paní Vedrem, paní Povodní a nakonec i s panem
Suchem. Dozvídají se, jakou funkci má zeleň ve městě, jak se můžeme lépe
připravit na povodeň nebo přívalové deště a také, jak je pro nás důležitá voda
a vodní prvky.

Za pomoc
městu Chytrý princ dostane princeznu a půlku království a děti si z programu
odnesou tematické omalovánky.

Stavitelé města I

– program pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ –

Tento
program trvá celkem 8 vyučovacích hodin a skládá se ze dvou částí. První část
se odehrává v terénu, kde žáci hodnotí okolí své školy a hledají
nedostatečně adaptovaná místa a také podniknou sociální průzkum, při kterém
oslovují obyvatele městské části a pokládají jim otázky týkající se klimatické
změny.  Žáci se během terénní části
programu seznámí s badatelskou výukou s využitím moderních technologií
(termokamera, vlhkoměry, …) a také si ve výuce zahrají deskovou hru „Adapťáci“
z dílny Ekocentra Koniklec.

Ve druhé
části programu pak na základě získaných znalostí účastníci vyhodnocují výsledky
terénních průzkumů a navrhují adaptační opatření formou prezentačního letáku.

Žákům
nabízíme ucelený program, který jim interaktivní a zábavnou formou představí
veškeré hrozby, které mohou ve městě v důsledku změny klimatu nastat.

Program
obsahuje následující hrozby: sucho, vysoké teploty, přívalový déšť, povodně,
extrémní

klimatické
jevy, aj. Program vychází ze strategického dokumentu hlavního města Prahy
„Strategie

adaptace hl.
m. Prahy na změnu klimatu“.