VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

evp praha
EVP MĚLNICKO
ADAPTACE
MĚSTO DO KAPSY
HRA ADAPŤÁCI
VODNÍ ŠKOLA
EXKURZE NA FARMY
ADAPTOPOLIS

Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchovaAdaptace Prahy na změnu klimatu

ADAPTACE PRAHY NA ZMĚNU KLIMATU

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Environmentální vzdělávací projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ pro mateřské, základní a střední školy vznikl přepracováním úspěšného projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“ přímo pro potřeby pražských škol. Žáci v něm zkoumají klimatické jevy, které ohrožují Prahu a její jednotlivé městské části.

Nabízíme ekologické výukové programy týkající se aktuální problematiky životního prostředí ve městech a změny klimatu. Připravili jsme programy pro všechny věkové kategorie žáků základních škol. Kompletní přehled všech programů naleznete v tabulce níže, podrobněji také v letácích.

Název programu

Určeno pro

Délka programu

Cena

Stručný popis

Žilo, bylo jedno město

60 minut

10 Kč / účastník (prvních 40 přihlášených skupin 8 – 15 dětí, třída s více než 16 dětmi se rozdělí na dvě skupiny)

loutkové divadélko s pokusy

Žilo, bylo jedno město

1. třída ZŠ

2 vyučovací hodiny

10 Kč / účastník (prvních 30 přihlášených tříd)

loutkové divadélko s pokusy a interaktivní tabulí

Stavitelé města I.

2. a 3. třída ZŠ

4 vyučovací hodiny

20 Kč/účastník (prvních 20 přihlášených  tříd)

práce s interaktivní aplikací, vycházka a tvorba města

Stavitelé města II.

4. a 5. třída ZŠ

8 vyučovacích hodin

30 Kč/ účastník (prvních 15 přihlášených tříd)

2 denní komplexní projekt – simulační hra, badatelská činnost, výroba posterů a soutěž o finanční odměnu na realizaci adaptačního opatření

Stavitelé města III.

2. stupeň ZŠ

8 vyučovacích hodin + doplňkové aktivity

zdarma (prvních 6 přihlášených tříd)

2 denní komplexní projekt – simulační hra, badatelská činnost, příprava prezentací, soutěž o finanční odměnu na realizaci adaptačního opatření

Adapťáci

4 vyučovací hodiny 

zdarma (prvních 5 přihlášených tříd)

práce s timeline nečekaných událostí, simulační desková hra, návrhy adaptačních opatření a jejich prezentace

Název programu

Žilo, bylo jedno město

Určeno pro

Délka programu

60 minut

Cena

10 Kč / účastník (prvních 40 přihlášených skupin 8 – 15 dětí, třída s více než 16 dětmi se rozdělí na dvě skupiny)

Stručný popis

loutkové divadélko s pokusy

Název programu

Žilo, bylo jedno město

Určeno pro

1. třída ZŠ

Délka programu

2 vyučovací hodiny

Cena

10 Kč / účastník (prvních 30 přihlášených tříd)

Stručný popis

loutkové divadélko s pokusy a interaktivní tabulí

Název programu

Stavitelé města I.

Určeno pro

2. a 3. třída ZŠ

Délka programu

4 vyučovací hodiny

Cena

20 Kč/účastník (prvních 20 přihlášených  tříd)

Stručný popis

práce s interaktivní aplikací, vycházka a tvorba města

Název programu

Stavitelé města II.

Určeno pro

4. a 5. třída ZŠ

Délka programu

8 vyučovacích hodin

Cena

30 Kč/ účastník (prvních 15 přihlášených tříd)

Stručný popis

2 denní komplexní projekt – simulační hra, badatelská činnost, výroba posterů a soutěž o finanční odměnu na realizaci adaptačního opatření

Název programu

Stavitelé města III.

Určeno pro

2. stupeň ZŠ

Délka programu

8 vyučovacích hodin + doplňkové aktivity

Cena

zdarma (prvních 6 přihlášených tříd)

Stručný popis

2 denní komplexní projekt – simulační hra, badatelská činnost, příprava prezentací, soutěž o finanční odměnu na realizaci adaptačního opatření

Název programu

Adapťáci

Určeno pro

Délka programu

2 vyučovací hodiny 

Cena

zdarma (prvních 5 přihlášených tříd)

Stručný popis

práce s timeline nečekaných událostí, simulační desková hra, návrhy adaptačních opatření a jejich prezentace

MŠ 

ZŠ 1. třída 

ZŠ 2. – 3. třída 

ZŠ 4. – 5. třída

ZŠ 6. – 9. třída 

SŠ 

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme ZDARMA pilotáže 2 programů!

1) Stavitelé města III. je program, který žákům předává znalosti o adaptaci města na změnu klimatu a o negativních projevech klimatické změny. Probíhá v projektových blocích vedených lektorem, rozdělených do dvou dnů, s možností dalších doplňkových aktivit k problematice klimatické změny. Žáci hrají interaktivní deskovou hru, provádí akční výzkum v terénu, navrhují vhodná adaptační opatření, která zpracují a prezentují na zastupitelstvu MČ. Nejlepší návrhy získají finanční odměnu na realizaci vybraného adaptačního opatření.

2) Adapťáci: V první části programu studenti pracují s timeline nečekaných událostí, které zasáhly město. Studenti si následně zahrají deskovou simulační hru,  ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti
s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit.  V poslední  části programu studenti ve skupinách vzájemně diskutují a vymýšlejí vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu.

Vybrané programy OBJEDNÁVEJTE na uvedených e-mailových adresách:

1) Programy pro MŠ a 1. třídu ZŠ (koordinátorka Barbara Doležalová)
   
 barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz, tel: 774 497 396

 

2) Programy pro 2-9. třídu ZŠ a SŠ (koordinátorka Alžběta Škodová)

    alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz, tel: 774 368 710

Webové stránky projektu Adaptace Prahy na změnu klimatu

Projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ je společný název pro dva projekty:
– projekt 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s. „Interaktivní program pro děti – Adaptace na změnu klimatu“ – podpořený Hlavním městem Prahou
– projekt Ekocentra Koniklec, o. p. s. „Místní adaptační fórum – iniciace adaptačních aktivit v MČ Praha 6 (MAFIAA P6)“ – podpořený Hlavním městem Prahou


Projekt Stavitelé města byl na Den učitelů 28. března 2019 oceněn v soutěži Eduína 2018 – cena za inovace ve vzdělávání. Získal 3. místo v Ceně odborné poroty. Porota ocenila zaměření na důležité téma, projektový a prožitkový způsob práce a v neposlední řadě práci s těmi, kteří mají naši budoucnost ve svých rukách, tedy s dětmi.
Na prezentaci projektu, kterou skvěle přednesla lektorka Dalia Peterová, se můžete podívat na našem YouTube kanálu.
https://www.eduina.cz/       

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google