Výsadba jabloní starých odrůd na Násirově náměstí v Praze 12 dokončena. Nově založený sad s dvěma naučnými tabulemi a trámovými lavičkami slavnostně otevřen ve čtvrtek 24.4.2014.

Cílem projektu bylo netradiční využití prostoru u Násirova náměstí jako plochy zeleně s rekreační a výchovně-naučnou funkcí a vytvoření příjemného odpočinkového místa pro setkávání. Pro výsadbu byly použity české historické odrůdy jabloní – například Panenské české nebo Malinové holovouské. Odrůdy s rozdílným vzhledem plodů a různou dobou zralosti byly vybrány hlasováním během podzimního semináře pro veřejnost.

Vysázeno bylo celkem čtrnáct výpěstků jabloní v rámci skupinové výsadby vysokokmenů, instalovány byly dvě masivní trámové lavičky a dvě naučné tabule popularizující nejen staré odrůdy, ale ovocnářství a zejména jablka obecně. Vlastní výsadby se zúčastnili jak pracovníci Ekocentra Koniklec, tak žáci nedaleké základní školy Na Beránku pod vedením Ing. Ivana Štěpky. Žáci také doprovodili texty naučných tabulí autorskými povídkami (Stanislav Janovský a Lucie Guštarová) a ozdobili lavičky výtvarnými motivy.

V průběhu akce k otevření areálu si Ekocentrum Koniklec připravilo pro veřejnost i organizované skupiny ze škol a školek naučné aktivity jako lisování jablečné šťávy, ochutnávky odrůd a jak vypadá správná výsadba stromu. Program slavnostního otevření zahájili žáci ze ZŠ Na Beránku hudební a taneční produkcí. Velmi zajímavá byla například dámská volenka při tanci mazurky na píseň „Měla babka čtyři jabka“. Akce se zúčastnil i Pavel Rada s ukázkou koní. Vlastní zahájení vedené MUDr. Hynkem Jebavým z Ekocentra Koniklec podpořily zástupkyně MČ Praha 12 – Ing. Hana Jandová a Ing. Eva Tylová.

Projekt finančně podpořilo Hlavní město Praha a Městská část Praha 12. Partnerem projektu byla ZŠ Na Beránku. Naučné tabule zpracovala výtvarnice Šárka Ziková. Lavičky vyrobil Jindřich Täubner z Libuše a stojany tabulí Josef Veselý z Českého Brodu. Stromky pro výsadbu dodal Ing. Stanislav Boček. Na projektu spolupracoval i RNDr. David Svoboda, Ing. Ivan Tatai a Ing. Veronika Rysová.