Projekt „Rorýsové do škol“ byl zaměřen na rozšíření hnízdních možností rorýse obecného v Městské části Praha 4. Projekt si kladl za cíl vytvořit nové hnízdní příležitosti pro rorýse na Praze 4 a zvýšit povědomí občanů Prahy 4 o tomto zajímavém ptáku a o tom, jak rorýsům hnízdění usnadnit.

Projekt Rorýsové do škol probíhal na dvou základních školách na Praze 4 a to na ZŠ Školní a ZŠ Jeremenkova dne 26. 9.2016. Pro vybrané žáky prvního stupně obou škol byla připravena prezentace o životě rorýsů obecných. Pro děti a jejich rodiče jsme připravili letáček o tom, jak správně zateplovat domy, aby rorýsi nebyli úpravami ohroženi. Na akci byl pro žáky, kteří absolvovali přednášku, připraven také workshop. Pro obě školy byly objednány speciální čtyřkomorové budky pro rorýse, které se instalovaly na budovu škol.

Průběh akce: dne 26. 9. 2016 projekt nejprve probíhal na ZŠ Jeremenkova, kde se jej zúčastnilo cca 120 žáků prvního stupně. Žáci nejprve v přednáškové aule školy absolvovali přednášku o rorýsech a pak na nádvoří před školou i workshop s pracovníky Ekocentra. Před školou byly pro žáky připraveny dvě aktivity – hra AZ kvíz o ceny, kde žáci uplatnili vědomosti nabyté během přednášky a vyrábění jednokomorové budky pro rorýse z extrudovaného polystyrénu. Na přednášce a workshopu se vystřídaly tři skupiny žáků. Pak se pracovníci Ekocentra přesunuli na ZŠ Školní, kde se projektu zúčastnilo cca 80 žáků prvního stupně ve dvou skupinách. Projekt zde probíhal stejně jako na ZŠ Jeremenkova. Projekt měl na obou školách úspěch a žáky aktivity bavily.

Čtyřkomorové budky pro rorýse byly na školy nainstalovány zkušenými horolezci dne 11. 10. 2016. Školy dostali instrukce, jak na jaře rorýse k budkám nalákat a tím byli vytvořeny nové hnízdní příležitosti pro rorýse na Praze 4. Žáci navíc se stavili dalších 10 jednokomorových budek pro rorýse, které mohli instalovat ve svých domovech (třeba pod okno).