Zde najdete nejdůležitější informace, jak se do akce zapojit.

S přicházejícím podzimem opět startujeme shrab jírovcového listí ve vnitroblocích na Praze 3. Vybrané vnitrobloky budou navštěvovat naši brigádníci a dobrovolníci a shrabou kaštanové listí do speciálních papírových pytlů, které poskytuje MČ Praha 3.

Pokud nechcete čekat, než se k vám naši pracovníci dostanou, můžete se do hrabání listí pod jírovci pustit sami. Stačí si vyzvednout papírové pytle na adrese úřední budovy MČ Praha 3 nebo si pro ně přijít do našeho ekocentra.

Důležité upozornění! Naplněné pytle je nutné umísťovat k popelnicím, aby mohly být odvezeny spolu s odpadem. Listí v pytlech je možné vyhazovat až do konce prosince.

Pokud byste měli jakýkoli dotaz, obraťte se na nás na email pavla.zabojnikova@ekoncetrumkoniklec.cz nebo na pracovníky z Oddělení správy komunálních služeb MČ Prahy 3.

Hrabání listí a ochrana jírovců probíhá díky finanční dotaci od MČ Prahy 3.