….aneb Jsme zas o kousek blíže přírodě.

Přestože letošní jaro neprobíhalo zrovna obvyklým způsobem a pro mnoho z nás se téměř zastavil čas, pro mokřad Na Beránku to rozhodně neplatilo. Příroda si totiž nebere dovolenou a teď už můžeme s jistotou říci, že ji ve svém konání nezastaví ani karanténa. Pro pracovníky Ekocentra Koniklec tak začala další sezóna péče o zdejší mokřadní biotop, která posunula cenné území o další krůček blíže k vytouženému cíli, jímž je zcela funkční mokřad.

Zásadní krok byl uskutečněn již v dubnu, a to díky pomoci místních majitelů koní. Ti po společné konzultaci rozšířili svým kopytníkům ohrady a na předem určených místech vytvořili plochy s takzvanou rotační pastvou. Jde o šetrnější náhradu mozaikovité seče, při níž koně pobývají v každé z ohrad pouze omezený čas a postupným spásáním rostlin tak do jisté míry nahrazují zátěž, která v krajině může vzniknout při použití kosicí techniky.

Ne všechny části mokřadní louky Na Beránku ovšem umožňují koním bezpečný přístup, a tak bylo potřeba zbylé plochy pokosit ručně. Kosení proběhlo v měsíci červnu, a to – stejně jako loni – formou mozaikovité seče. Ta zčásti napodobuje pastvu koní, jelikož nedochází ke kompletnímu pokosení celého prostoru, naopak záměrně vznikají neposečené plošky sloužící jako biokoridory, které usnadňují hmyzu a dalším drobným živočichům uniknout a najít si nové zázemí. Kosení začátkem léta je důležité také z důvodu redukce expanzivní traviny třtiny křovištní. Tato lipnicovitá rostlina tvoří klasy a vysemeňuje se právě v období od června až do srpna. Včasné pokosení však napomáhá zamezit jejímu rozšiřování. Další revitalizační zásahy proběhnou Na Beránku na podzim a zaměřeny budou zejména na prořezávku náletových dřevin.

Veškerá revitalizační práce Na Beránku je umožněna díky finanční podpoře MČ Praha 12, MHMP a díky spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP, v rámci programu Blíž přírodě.