Ankety, kterou Ekocentrum Koniklec se zastupiteli města Český Brod v únoru 2011 zveřejnili, se zúčastnilo celkem 24 respondentů. Na následujících 9 otázek, které realizátoři projektu položili veřejnosti ve snaze zvýšit kvalitu připravované stezky, lidé odpovídali níže popsaným způsobem.

1. Líbí se Vám název stezky „Údolím Šembery“? Pokud ne, který název byste navrhoval/a?

90% respondentů s názvem souhlasí,

10% respondentů navrhuje jiný název.

2. Navštívil/a jste trasu stezky před vyplněním tohoto anketního lístku?

95% respondentů trasu stezky nenavštívilo,

5% respondentů trasu dobře zná.

3. Máte nápad, kudy by trasa stezky mohla vést, aby byla přístupnější, zajímavější, delší/kratší, bezpečnější? Pokud ano, popište ji.

90% respondentů s navrhovanou trasou stezky souhlasí,

10% respondentů k trase doplňují svá doporučení, které realizátoři zohlední při stavbě stezky.

4. Na která konkrétní místa trasy stezky byste umístil/a posezení a proč?

60% respondentů na otázku neodpovídá nebo je problematika nezajímá,

20% respondentů by zastavení rádo mělo u hradu Šember,

8% respondentů by zastavení rádo mělo na parkovišti pod hradem,

8% respondentů u křižovatky stezky se silnicí

a 4% respondentů by posezení vůbec nebudovalo.

(Poznámka: Nyní je již domluveno, že posezení bude zbudováno u každé tabule stezky.)

5. Vyhovují Vám předběžná témata tabulí, nebo byste měl/a jinou představu? Kterou?

60% respondentů souhlasí,

24% respondentů doplnilo své návrhy k tématům tabulí, které realizátoři zohlední,

16% respondentů se nevyjádřilo.

6. Která další vhodná témata by měla stezka zahrnovat?

88% respondentů se k otázce nevyjádřilo,

12% respondentů doplnilo své návrhy. Vhodné realizátoři zpracují.

7. Znáte nějaká zajímavá místa (události, osobnosti, přírodní úkazy) na trase stezky, o kterých by měla být zmínka v textu zastavení?

90% respondentů se k otázce nevyjádřilo,

10% respondentů doplnilo své návrhy, které realizátoři zohlední při výběru témat.

8. Jak byste si představil/a grafické zpracování tabulí stezky? Pro srovnání použijte tabuli z naučné stezky Zahrady, která je na obrázku.

50% respondentů souhlasí se stejnou grafickou úpravou jako je u NS Zahrady,

40% respondentů se k otázce nevyjádřilo

a 10% respondentů doplnilo věcné návrhy, které realizátoři zohlední v grafických pracích.

Asi 15% respondentů nabídlo realizátorům svou pomoc při tvorbě stezky. Tato pomoc byla u většiny z nich s vděčností přijata a v tuto chvíli probíhá s respondenty spolupráce především na úrovni tvorby a kontroly připravovaných textů.