Žáci 2. stupně ZŠ Hanspaulka vysázeli na pozemku školy tři jeřáby ptačí v rámci projektu Vodní škola, který realizují tento rok s Ekocentrem Koniklec. Tyto stromy pomohou zadržet vodu v krajině a navíc budou fungovat jako přírodní klimatizace, takže nebude žákům v letních měsících ve třídách takové teplo. Dále proběhne instalace dvou nádrží na dešťovou vodu, s níž se budou zalévat nově zasazené stromy, zeleninová zahrádka a rostliny uvnitř budovy. Nakonec budou ve škole nainstalovány perlátory, které ušetří vodu tím, že do ní přimíchávají vzduch. Všechna tato opatření vymysleli sami žáci na základě znalostí, které se dozvěděli z našich terénních exkurzí a vnitřních výukových programů