Některé druhy ptactva jsou ve fázi rozmnožování závislí na hnízdech budovaných ve stromových dutinách. Tyto si buď mohou aktivně vytesat (datli, strakapoudi, sýkora parukářka, sýkora lužní), nebo jsou odkázáni na dutiny již existující (sýkora modřinka, sýkora koňadra, brhlík lesní, rehek zahradní, lejsci).

Dutinoví pěvci jsou významnou složkou společenstva parků a zahrad a podpora zvýšení jejich stavu je možná vyvěšováním budek, což je asi i veřejnosti nejbližší a nejznámější způsob. Pražské parky obecně hodnoceno jsou v současné době obhospodařovány stylem, vedoucím ke zvýšení návštěvnosti a vzhledové kultivovanosti v pojetí civilizovaného člověka. To je svým způsobem dobře a všichni se jistě shodneme, že v této oblasti bylo vykonáno mnoho dobré práce a tyto parky dostaly novou, přívětivou tvář. Současně však také sledujeme negativní prvky tohoto procesu, kdy dochází k úbytku nerušených zákoutí, starých doupných stromů a s nimi i množství příležitostí k hnízdění zpěvného ptactva.

Rozhodli jsme se tedy pro výrobu dostatečného množství budek pro parky na Praze 2. Nejprve jsme analyzovali situaci a vybrali budku typu sýkorník s vletovým otvorem 32 mm. Materiál na budky byl objednán a nařezán na míru. Dále bylo nutné vyvrtat vletové otvory speciálním vrtákem. Vlastní výroba, která probíhala v terénní základně Koniklec ve Vidimi (okres Mělník), zahrnovala konstrukci budky stlučením hřebíky a nátěr netoxickým, vodou ředitelným ochranným prostředkem hnědé barvy. Později byly na zadní stranu výrobku vyvrtány zkosené otvory, které zajišťují úvaz ke stromu roztažným plastovým materiálem, což je metoda maximálně šetrná k dotčeným dřevinám. Rozmístění budek a jejich zakreslení do podrobných map proběhlo ke konci měsíce března, a to po dohodě s odborem životního prostředí ÚMČ Prahy 2. Celkem bylo tedy rozmístěno: 100 kusů budek na těchto lokalitách:

Riegrovy sady                                                       10,5 ha                          32  budek

park Folimanka                                                       9,3 ha                           28  budek

park Grébovka a Havlíčkovy sady                              8,5 ha                           26  budek

sady Sv. Čecha                                                       2,5 ha                              8 budek

Bezručovy sady                                                     1,8  ha                               6 budek

Zanesení polohy jednotlivých budek do map i jejich pečlivá identifikace: každá budka je diskrétně barvou označena ve formátu počáteční písmeno parku + číselné pořadí a logem „KONIKLEC“ na přední straně, umožní každoroční kontrolu, opravy závad a vypracování hnízdních map. Tuto činnost budeme nadále zajišťovat a výsledky pravidelně odevzdávat příslušným úřadům.