Některé druhy ptactva jsou ve fázi rozmnožování závislí na hnízdech budovaných ve stromových dutinách. Tyto si buď mohou aktivně vytesat (datli, strakapoudi, sýkora parukářka, sýkora lužní), nebo jsou odkázáni na dutiny již existující (sýkora modřinka, sýkora koňadra, brhlík lesní, rehek zahradní, lejsci).

Dutinoví pěvci jsou významnou složkou společenstva parků a zahrad a podpora zvýšení jejich stavu je možná vyvěšováním budek, což je asi i veřejnosti nejbližší a nejznámější způsob.

Rozhodli jsme se tedy pro výrobu dostatečného množství budek pro Prahu 3. Což jsme již také realizovali v roce 2002. A to vyvěšením 122 kusů budek v parku Vítkov, Židovské pece, a na vrchu sv.Kříže. Jako další lokalitou, pro vyvěšování budek na Praze 3, jsme vytipovali oblast Balkán. Typ budky je shodný: sýkorník s vletovým otvorem 32 mm. Materiál na budky byl objednán a nařezán na míru. Dále bylo nutné vyvrtat vletové otvory speciálním vrtákem. Vlastní výroba, (která probíhala částečně v klubovně ČSOP Koniklec a terénní základně Koniklece v Dolní Vidimi a částečně na dětských akcích jako ukázka výroby budek), zahrnovala konstrukci budky stlučením hřebíky a nátěr netoxickým, vodou ředitelným ochranným prostředkem hnědé barvy. Později byly na zadní stranu výrobku namontovány očka pro úvaz ke stromu roztažným plastovým materiálem, což je metoda maximálně šetrná k dotčeným dřevinám. Rozmístění budek a jejich zakreslení do podrobných map proběhlo v v průběhu roku 2003, a to po dohodě s OŽP ÚMČ Prahy 3. Celkem bylo tedy rozmístěno: 50 kusů budek v oblasti Balkán.

Zanesení polohy jednotlivých budek do map i jejich pečlivá identifikace: každá budka je označena zelenou barvou ve formátu „B“ + číselné pořadí a logem „KONIKLEC“ na přední straně, což umožní každoroční kontrolu, opravy závad a vypracování hnízdních map. Tuto činnost budeme zajišťovat a výsledky pravidelně odevzdávat příslušným úřadům.