Již tradičně začalo zapojení letošních škol do projektu Vodní škola absolvováním terénních exkurzí. Žáci 2. stupně z MZŠ Polesná a ze ZŠ Jeremenkova se s námi podívali na různá zajímavá místa.

Šesté třídy obou škol navštívili muzeum Pražského vodárenství v Podolí a některé skupinky měli to štěstí, že se dostali i na střechu podolské vodárny, ze které je nádherný výhled.

Sedmé třídy absolvovaly terénní ekologický výukový program Vodní ekosystém Modřanských tůní, kde se dozvěděli o významu tůní pro člověka i živočichy a sami odebírali vzorky z tůní a pozorovali vodní bezobratlé.

Osmé třídy se s lektorem prošli po Praze a všímali si příkladů dobré a špatné praxe v hospodaření s dešťovou vodou, provedli zasakovací zkoušku na různých městských površích a navštívili ukázkovou zelenou střechu.

Žáci z devátých tříd se podívali do čistírny odpadních vod v Čertousech, kde se dozvěděli o tom, jak je složité odpadní vody vyčistit a co se nesmí vyhazovat do záchodu. Někteří si čekání na autobus zkrátili pobytem na dětském hřišti.