Na jaře roku 2018 pokračoval projekt Vodní škola vnitřními výukovými programy. Žáci všech tří škol zapojených do projektu (ZŠ Jílovská, ZŠ Školní a ZŠ Veronské nám.) se například dozvěděli, jaké problémy s pitnou vodou souží obyvatele různých světadílů, jaká opatření v krajině vedou ke snížení rizika bleskových povodní, jak městská zástavba narušuje malý vodní cyklus a jak z města udělat místo příjemnější na žití v horkých letních dnech nebo jak lépe hospodařit s pitnou a dešťovou vodou v domácnostech. ZŠ Školní, která se do projektu přidala později, absolvovala úspěšně i všechny terénní exkurze – např. do čistírny odpadních vod v Čertousech. Žáky nyní čeká audit spotřeby vody a návrhy opatření, které ušetří pitnou vodu nebo pomohou lépe hospodařit s vodou dešťovou.

 Projekt byl realizován za finanční podpory Hlavního města Praha a Městské části Praha 4.