Do letošního projektu ve školním roce 18/19 se zapojili i žáci Montessori programu ZŠ Na Beránku z Prahy 12. Jelikož je Montessori učení trochu jiné než v tradičně pojatých základních školách, žáci již dovednosti, které se naučí v našich vnitřních výukových programech, mají a nejsou pro ně žádnou novinkou, jak tomu většinou bývá. Dohodli jsme se proto, že průběh Vodní školy pro Montessori program bude maličko jiný – zaměřený na tvorbu zelené střechy. Děti ze ZŠ Na Beránku absolvovaly terénní exkurze tak, jak je zvyklé z klasicky běžícího projektu, místo vnitřních výukových programů ale děti absolvovaly 4 dopolední semináře zaměřené na projekt tvorby zelené střechy. S projektem nám pomáhal Ing. Pavel Dostál z firmy Greenville, která se tvorbou zelených střech v praxi zabývá. Pavel pomohl dětem svůj vlastní projekt zelené střechy navrhnout a postupně je dovedl až k praktické realizaci zelené střechy, kterou žáci pod vedením MgA. Jany Neumajerové budují na slaměném pavilonu na školní zahradě. Ještě před realizací zelené střechy absolvovaly děti ze ZŠ Na Beránku modul Voda ve škole, kdy pod vedením pana Petra Diamanta provedly audit spotřeby vody ve škole.

Na základě auditu spotřeby vody jsme do školy pořídily devět speciálních perlátorů české značky Watersavers, které ušetří pitnou vodu při mytí rukou. Děkujeme Pavlu Dostálovi a firmě Greenville za pomoc s projektem, Janě Neumajerové a Petru Diamantovi za pomoc s organizací projektu a MČ Praze 12 a Hlavnímu městu Praze za finanční podporu projetu.