Tento školní rok se projektu Vodní škola účastní ZŠ Hanspaulka na Praze 6. Naštěstí byla na začátku roku epidemická situace příznivá, žáci tedy stihli absolvovat všechny exkurze. Šesťáci jeli tedy do Muzea pražského vodárenství, kde zjistili, jak probíhá úprava pitné vody, sedmáci si udělali procházku do nedaleké Divoké Šárky a zakončili ji lovením vodních bezobratlých v tůňce. Osmáci se vydali na Hradčanskou, kde si ukázali zelenou střechu, měřili termokamerou různé povrchy a také zkoumali propustnost jednotlivých povrchů ve městě. Deváťáci jeli do čistírny odpadních vod do Čertous (Horní Počernice), kde se dozvěděli, jak probíhá čištění odpadní vody.

Projekt Vodní škola probíhá za finanční podpory Hlavního města Prahy.