V roce 2015 proběhl projekt Vodní škola na ZŠ Špitálská a FZŠ Umělecká. Během školního roku 2015/2016 proběhl projekt ovšem ještě na dalších třech školách – ZŠ K Dolům, ZŠ Chmelnice a ZŠ Písnická. Jak tyto projekty probíhaly? Na všech školách nejprve proběhly moduly 1 – 4 – tedy terénní exkurze a vnitřní výukové programy o vodě. Poté se na každé škole vždy sešly Vodní týmy – tedy týmy odborníků – zástupci z každé třídy 2. stupně, kteří vymýšleli, jaké opatření na úsporu pitné vody či hospodaření s dešťovou vodou bude na škole vybudováno. Pro každou školu jsme měli díky Hlavnímu městu Praha připraveno 10 000 Kč. A jak to na jednotlivých školách dopadlo?

ZŠ K Dolům

Na ZŠ K Dolům žáci vybrali montáž adaptérů na pákovou baterii. Adaptéry jsou opatřeny infračerveným senzorem a fungují tedy jako fotobuňka- voda se spustí jen při vložení rukou do umyvadla. Škola tak může ušetřit dle výrobce až 70 % pitné vody. S vlastní instalací žáci sami pomáhali. Fotoreportáž z předávání certifikátu s titulem Vodní škola, který škola získala za účast v projektu, si můžete prohlédnout na stránkách Prahy 12.

ZŠ Chmelnice

Na ZŠ Chmelnice se bude zalévat dešťovou vodou! Žáci vymysleli instalaci sudů na školní zahradu a sami s realizací pomáhali. Jak to dopadlo, se můžete podívat na stránkách Prahy 3.

ZŠ Písnická

Poslední Vodní školou školního roku 2015/2016 byla ZŠ Písnická. Vodní tým měl nápadů spoustu, ale vzhledem k tomu, že na škole jsou vnitřní svody dešťové vody, byly naše možnosti omezené. Nakonec jsme vymysleli nejschůdnější řešení realizovatelné za daný finanční obnos. Na školním pozemku je spousta betonových ploch, jednu jsme se rozhodli alespoň trochu vylepšit velkými květináči. Voda tak neodteče z betonu přímo do kanálu, ale vsákne se do zeminy v květináčích a zůstane tak v malém vodním cyklu. Navíc se tím alespoň trochu ochladí mikroklima školy v parných dnech. Květiny se budou zalévat vodou nachytanou do velké nádrže pod střechou, což přispěje k dalšímu využití dešťové vody. Po instalaci opatření 29. 6. 2016 dostala škola také certifikát s titulem Vodní škola.

Všem Vodním školám děkujeme za účast a gratulujeme k úspěšnému zakončení projektu!