Rezervoár se nachází asi 200 metrů za obcí Dolní Vidim na úpatí severního svahu, který je tvořen zčásti lučními ekosystémy, ve vyšší poloze pak jehličnatým porostem.

Od asfaltové silnice Dolní Vidim-Osinalice je oddělen loukou, která je udržována místními obyvateli. Udržování vody v rezervoáru je v letních měsících zajištěno stínem jabloně, která však produkuje značné množství plodů zanášejících koryto. Rozměr rezervoáru je cca 6 m2. Podle zajištěných stop slouží zejména jako rochniště pro jedince druhu prase divoké (Sus scrofa). V teplejším období vidíme v rezervoáru čilý ruch způsobený četnými jedinci včely medonosné (Apis mellifera) z blízkých úlů. Podle pozorování jsme dospěli k názoru, že se jedná skutečně pouze o rezervoár. Voda sem stéká ze stráně a pro příznivé klimatické poměry se zde drží i v letních parnech a je hojně využívána divokou zvěří. V posledních letech evidentně docházelo k zanesení koryta. Výška vodního sloupce je v létě jen do 5 cm a to ještě pouze na okraji koryta v prohloubenější části.

Provedli jsme tedy prohloubení koryta v celé jeho délce s vnitřním převýšením, aby se voda v suchých obdobích držela alespoň v části prostoru a vysbírání plodů, které koryto zanáší. Dále budeme sledovat nejen koryto samotné, ale pokusíme se též o zmapování četnosti využití rezervoáru divokou zvěří.