Projekt Vodní škola se dostal do finále a žáci, patřící do vodního týmu, přednesli anketu každý ve své třídě a zaznamenali hlasy všech spolužáků. Výsledky hlasování poté poslali emailem koordinátorce projektu. Z hlasování jednoznačně zvítězila nádrž na dešťovou vodu, poté se umístily perlátory. Po konzultaci s pracovníky školy byly vybrány čtyři nádrže na dešťovou vodu, k nimž se také pořídilo čerpadlo, aby se dala přečerpávat voda z jednoho do druhého. Díky nádržím se na pozemku školy zachytí více vody a ta se může použít na zalévání rostlin na školní zahradě. Také se pořídilo několik perlátorů, které ušetří vodu při mytí rukou.