Ve školením roce 18/19 projektu Vodní škola díky finančnímu přispění Hlavního města Prahy a MČ Praha 12 byla možnost věnovat větší část peněz z projektu na opatření vedoucí k ekologizaci našich vodních škol. Opatření byla různorodá a složitější, než v předchozích letech a jejich realizace se proto trochu protáhla. O to jsme toho ale stihli více.
Ve FZŠ Mezi školami na Praze 5 děti v anketě vybraly nové perlátory a sud na dešťovou vodu, kterou budou zalévat záhonky při pracovních činnostech. S vedením se ale nakonec dohodlo, že v novém pavilonu je potřeba nejen nových perlátorů, ale přímo celých pákových baterií místo starých kohoutkových. Nakoupili jsme tedy 30 nových pákových baterií, které již mají perlátory zabudované, pan školník je nainstaloval a navíc se na zahradu koupil ještě zmiňovaný sud na chytání dešťové vody, která se tak zadrží na pozemku školy, využije na zalévání a neodteče do kanálu.

V ZŠ TGM v Praze 12 se také instalovaly nové pákové baterie do tříd, do sborovny a kanceláří školy a navíc se na zahradě instalovaly 4 velké sudy na dešťovou vodu.

V ZŠ Na Beránku bylo opatření jasné – budování zelené střechy. Navíc děti jako doplnění opatření vybraly instalaci devíti perlátorů na školní záchodky. Na zelenou střechu se nakoupil materiál a stavba pod vedením paní Neumajerové zdárně pokračuje. Těšíme se na celkový výsledek, kdy se na jaře zelená střecha osází rozchodníky a zadrží tak dešťovou vodu na pozemku školy.