V dubnu proběhla předposlední fáze projektu Vodní škola – audit spotřeby vody ve škole. Audit provedli vždy dva až tři vybraní žáci/žákyně z každé třídy druhého stupně ZŠ Radlická na Praze 5, kteří dohromady tvořili Vodní tým.

Členové Vodního týmu se v dubnu sešli dvakrát. Nejprve si navzájem sdělili, co se dozvěděli na výukových programech, které absolvovali, a poté dostali za úkol provést audit spotřeby vody ve škole. Žáci ze šestých tříd zjistili, kolik vody se spotřebuje na mytí rukou ve škole, a také si popovídali s paní uklízečkou, která jim řekla, kolik vody potřebuje na úklid školy. Žáci sedmých tříd se zaměřili na rostliny ve škole a možnost zalévání těchto rostlin jinou vodou než z kohoutku. Žákyně z osmé třídy obešly školu a zjišťovaly, jestli náhodou někde neprotéká kohoutek nebo záchod, což by způsobilo velkou ztrátu pitné vody. Naštěstí nic nenašly. Deváťačky si popovídaly s kuchařkami a zjišťovaly, zda používají myčku na nádobí a jaké čisticí prostředky mají k dispozici. Nakonec všechny skupiny navrhly, jak by mohly vylepšit hospodaření s vodou ve škole a na jejím pozemku. Jedním z návrhů byly třeba suché toalety, které jsme ale pro nevhodnost použití ve škole vyřadili. Také jsme se bavili o zpětném využití odpadní vody nebo o dávkovačích na toaletní papír. Návrhy, které podpořilo nejvíce členů Vodního týmu, byly tyto: perlátory, nádrž na dešťovou vodu a  velké květináče na terasu. Nyní mají členové Vodního týmu za úkol udělat anketu ve svých třídách a vybrat vítězné opatření, které bude realizováno.