To jsou témata čtyř výukových modulů, které absolvují jednotlivé ročníky druhého stupně našich Vodních škol. Poté co žáci MZŠ Polesná a ZŠ Jeremenkova v jednotlivých modulech absolvovali terénní exkurze, prohloubili své znalosti v daném tématu díky našim vnitřním ekologickým výukovým programům.

Šesté třídy se v hravém programu Voda a svět aneb velká objevná plavba staly mořeplavci, a dotkly se problémů s vodou ve světě na různých kontinentech – zkoušeli vyčistit ropnou skvrnu nebo si poradit se zvyšující se hladinou oceánů či se zamořením vody plasty a zjistily, že ne všude si mohou lidé jen tak natočit pitnou vodu z kohoutku. 

Sedmé třídy se v programu Voda a krajina aneb Povodně a sucho, jak na ně? dozvěděly, jak je důležité hospodařit s krajinnými prvky tak, abychom zvýšily retenční schopnost krajiny a netrpěly v důsledku klimatických změn bleskovými povodněmi či příliš velkým suchem.

Osmé třídy si v programu Voda a město aneb Vodní architekti zopakovaly, jak zvýšit retenční schopnost měst a lépe hospodařit s dešťovou vodou v dnešní době klimatických změn uprostřed moderních sídel.

Žáci devátých tříd si v programu Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou vyzkoušeli, jaké to je renovovat starý dům, uzpůsobit jej tak, aby ušetřili co nejvíce pitné vody, a kolik takové investice mohou ušetřit do budoucna peněz.

Děti nyní čeká audit spotřeby vody na školách.