Letošní Ekofestival na Máměstí Míru proběhl 10. září a zaměřil se na témata vody a odpovědné spotřeby. K problematice mělo co říci asi 25 organizací, které měly své stánky nabízející informace pro dospělé i hry pro děti.

Stánek Ekoporadny Praha a Ekocentra Koniklec nabídl informace hlavně k problematice využívání dešťové vody v domácnosti.

Poradkyně Ekoporadny řešila s návštěvníky také možnost zachycování dešťové vody v bytovém domě na balkoně, vysvětlovala princip kořenové čističky lidem, kteří o ní uvažovali na chalupu, radila možnosti získání popelnic na bioodpad v Praze atd. Mezi návštěvníky našeho stánku byli nejen zájemci o problematiku vody, ale i ti, kteří ocenili informace o přírodovědně hodnotných místech v Praze.

Zároveň na festivalu probíhal program na podiu, kde byla též slavnostně vyhodnocena výtvarná soutěž pro děti „Samá voda“, ve které děti malovaly různé motivy vody.

Pro děti byly na některých stáncích připraveny soutěže a úkoly, za jejichž splnění sbíraly razítka a nakonec dostaly odměnu. Na našem stánku děti řešily hospodaření s pitnou vodou a využívání vody dešťové. Také hledaly rozdíly mezi domem obklopeným zelení a domem s vybetonovaným okolím a jejich rozdílnými vlivy na koloběh vody. Někteří skládali model kořenové čistírny odpadních vod.

Názvu Voda hýbe světem se přizpůsobilo i počasí a v druhé polovině festivalu na nás z nebe poslalo spoustu vody a nakonec duhu.