V březnu jsme pokračovali na ZŠ Hanspaulka s celoročním projektem Vodní škola, tentokrát realizací vnitřních ekologických výukových programů. Šesťáci procestovali svět a dozvěděli se, jaké problémy mají jednotlivé státy světa s vodou, zatímco sedmáci prozkoumali koloběh vody v krajině. Žáci osmých tříd se pomocí pokusů dozvěděli, jaké povrchy ve městě jsou nejlepší, aby se do nich voda vsakovala a jak my lidé ovlivňujeme koloběh vody ve městě. Deváťáci se potýkali s nelehkým úkolem, a to, jak vylepšit dům, aby ušetřili vodu i peníze při každodenních činnostech.