Ve čtvrtek 9. září jsme se opět zúčastnili Veletrhu volnočasových aktivit v Praze 12 ve Veřejném oddechovém a sportovním areále VOSA při ZŠ prof. Švejcara. Po celou dobu akce nepanovaly moc příznivé teploty a každou chvíli jsme čekali déšť, avšak počasí nakonec vydrželo a areál VOSA navštívilo okolo 400 zájemců.

Ve stánku našeho ekocentra mohly děti spolu s učiteli či rodiči nalézt pestrou nabídku propagačních materiálů nebo si mohly zahrát hry, které jsou součástí našich ekologických výukových programů. Ty mladší zkoušely rozpoznat, která zvířátka jsou domácí a která divoká, nebo sestavit pomocí obrázků vývoj žáby. Větší děti zase určovaly, co žije a roste u rybníka, a které věci tam určitě nepatří. Nemenší úspěch měla také hra, kde se pomocí otázek, týkajících se nároků psího mazlíčka na život ve městě, doplňovala skládačka. Ti, kdo správně dokázali odpovědět na všechny otázky, složili celého pejska a mohli s čistým svědomím říci, že jsou připraveni mít takového mazlíčka doma. Přestože k nám přicházely hlavně děti, které si pejska moc přejí, skládačku nedokázaly většinou složit bez chyb. Proto s radostí uvítaly námi nabízenou příručku o životě psa ve městě.

Učitelé a vedoucí školních družin se přicházeli k našemu stánku seznámit s nabídkou vnitřních i terénních výukových programů, které se realizují na Praze 12. Pro dospělé pak byla také určena naše ekoporadna. Ekoporadci byli připraveni zodpovídat otázky zejména o chráněných územích Prahy a úsporách energie v rámci dotačního programu Zelená úsporám.