Pokud jste se v průběhu listopadu vydali na procházku po mokřadní louce Na Beránku, mohli jste si všimnout, že zdejší pěšinku lemují haldy větví a dřeva a vzduchem se nese zvuk pily.  

I letos totiž proběhla na mokřadní lokalitě pravidelná prořezávka náletových dřevin. Ačkoli zásah může na první pohled působit radikálně, má pro obnovení mokřadu zásadní význam. Základem samozřejmě je, aby prořezávka neproběhla celoplošně a její vliv na lokalitu byl pečlivě sledován. Proto byly dřeviny prořezány mozaikovitě a v omezeném množství asi třiceti kusů mladých stromků (nejčastěji šlo o ořešáky a jasany), spolu s nimi bylo odstraněno také několik starých jabloní a keřů. O odvoz dřeva a jeho další smysluplné využití se postarali lidé z nově vznikající zahradní komunity Remízek v Cholupicích.

Část prořezávky proběhla také na jaře. Jarní odstranění suchých dřevin a drobných náletů (šípky, jabloně a jasany) pomohlo tomu, aby lokalitu mohli bezpečně spásat koně. Díky pasoucím se koním část mokřadu krásně vykvete, jelikož spásání podpoří méně konkurenčně schopné dvouděložné rostliny.

Do budoucna prořezávka příznivě ovlivní zejména proslunění mokřadu a zpomalí jeho nechtěné zanášení nadměrným množstvím biologického materiálu. Spadané listí či větve totiž při rozkladu uvolňují živiny. Ty jsou obecně velmi potřebné, avšak ve větším množství mohou životu v mokřadu ublížit. Úrodnější plochy totiž zpřístupňují cestu expanzivním rostlinám, které dokáží velké množství živin lépe zpracovat, čímž může dojít k následnému vytlačení původního mokřadního rostlinstva.

Prořezávka mohla být realizována díky spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP, v rámci programu Blíž přírodě, a díky podpoře MČ Praha 12 a Hlavního města Prahy.

Pokud byste se o projektu rádi dozvěděli více nebo se chtěli přímo zapojit, ozvěte se na email pavla.zabojnikova@ekocentrumkoniklec.cz.

ke stažení: TISKOVÁ ZPRÁVA