Botanická inventarizace a odonatologický průzkum proběhl v cholupickém mokřadu od dubna do září 2021. Externí pracovníci se zaměřili na zevrubné prohledání lokality s ohledem na výskyt vážek a rostlin.

Podařilo se tak zjistit, že mokřad aktuálně hostí téměř 70 druhů rostlin a až 10 druhů vážek. Konkrétně u vážek šlo o vůbec první záznam v dané lokalitě, poněvadž v minulosti zde žádný cílený odonatologický výzkum ještě neproběhl. Jelikož je tůň zastíněná, navštíví ji spíše protahující jedinci. Proto bychom do budoucna rádi pokročili s mozaikovitou prořezávkou a vodním plochám zprostředkovali více světla za účelem vytvoření vhodných podmínek pro život a vývin bezobratlých živočichů. Mezi druhy, které se v cholupickém mokřadu vyvíjejí úspěšně a dlouhodobě, můžeme počítat šídlo modré, šidélko páskované a šidélko ruměnné.

Z botanického hlediska vyžaduje mokřad ještě pečlivé revitalizační zásahy v podobě mozaikovitého kosení a sukcese louky pomocí těžkých strojů, tedy například jednorázovou orbu. Předpokládáme, že díky tomu získají šanci na vyklíčení semena mokřadních rostlin, která jsou velmi pravděpodobně uložena hlouběji v půdě a vzhledem k silnému zarůstání plochy třtinou křovištní nejsou aktivní.

A co dál? Získaná data považujeme za dobrý základ a výchozí bod pro sledování vývoje biodiverzity v mokřadu. Navíc pravidelným opakováním průzkumů, které vnímáme jako stěžejní a důležité, zjistíme, jak vlastně biotop reaguje na revitalizační a managementová opatření a jak dobře a kvalitně naše krajinné zásahy fungují.

Pokud vás zajímají konkrétní odonatologické i botanické druhy objevené v cholupickém mokřadu, můžete si jejich kompletní seznam stáhnout ZDE. (Výsledná data je možné nalézt také v systému Nálezové databáze ochrany přírody od AOPK ČR.)

Oba průzkumy mohly proběhnout díky finanční podpoře Českého svazu ochránců přírody a jejich Národnímu programu Ochrana biodiverzity, taktéž děkujeme všem vlastníkům parcel a MČ Praha 12, kteří nám umožnili průzkum na jejich pozemcích provést.