Elektrické spotřebiče se podílejí na celkové spotřebě energie z domácnosti z asi 40 %. K největším spotřebičům elektřiny v domácnostech patří zejména elektrické sporáky, ohřívače vod, pračky, chladničky a myčky na nádobí, v neposlední řadě se na spotřebě energie v domácnostech podepisuje také výpočetní technika atp.

Mezi hlavní zásady ekologického vaření patří požívání poklic, používání adekvátně velikých nádob na stejně velké hořáky a požívání nádob na vaření s rovným dnem. Všechny tato opatření nám mohou snížit spotřebu o 30-50%.

V rámci úspory energie na ohřev vody se doporučuje především omezit spotřebu vody, ale také například zkontrolovat nastavení teploty ohřevu vody u zásobníkového ohřívače. Optimální úsporná teplota je 45 – 55 °C.

Pro praní prádla existují další hlavní zásady. Snížit teplotu praní- pouhým snížením praní z 90 °C na 60 °C se sníží spotřeba elektřiny o 25 %. Vhodný prací prášek umožňuje kvalitní praní i při nižší hodnotě, čímž významně snížíte spotřebu energie. Nejlepší je prát až tehdy, máte-li pračku zcela naplněnou prádlem.

Pro správné úsporné využívání chladniček a mrazniček se doporučuje zejména často odmrazovat- vrstva námrazy vyšší než 3 mm zvyšuje náklady až o 75%. Dále je vhodné chladničku nebo mrazničku neumisťovat příliš blízko u stěny, do rohu, nebo dokonce do výklenku. Omezí se tak jejich výkon. Do blízkosti ledničky nikdy nestavte tepelné spotřebiče. Pro obyčejný provoz stačí teplota uvnitř chladničky +5 °C, při snížení na +3 °C stoupne její spotřeba o 15 %.

Pravidlem pro úsporné využívání myček nádobí je využívání automatických programů a bioprogramů – zkracují mycí čas a šetří energii. Nejvýhodnější je samozřejmě zapínat myčku, až je zcela zaplněna nádobím. Není-li nádobí silně znečištěno, stačí namísto 60 °C použít program na 50 °C; dá se tím ušetřit přibližně 30 % energie.

Pro Ekoporadnu Praha zpracovala Alžběta Pokorná.